€95,5 δις για προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας

InBusinessNews  17/01/2022 10:36
€95,5 δις για προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας

€95,5 δις για προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας

InBusinessNews  17/01/2022 10:36

Το πρόγραμμα «Horizon Europe» είναι το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία για το διάστημα 2021-2027. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη λύσεων για την αντιμετώπιση προτεραιοτήτων πολιτικής, όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση. Το πρόγραμμα συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Είναι η εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ για τη στήριξη του τομέα έρευνας και καινοτομίας από τη σύλληψη έως τη διάθεση στην αγορά.

Με προϋπολογισμό ύψους €95,5 δισ., εκ των οποίων €5,4 δισ. από το Next Generation EU, το πρόγραμμα συμπληρώνει την εθνική και περιφερειακή χρηματοδότηση στον τομέα έρευνας και καινοτομίας. Το πρόγραμμα «Horizon Europe» είναι η συνέχιση του προηγούμενου ενωσιακού προγράμματος «Horizon 2020».

Ο Θεόδωρος Λουκαΐδης, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενώπιον του 5ου Συνεδρίου Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Χρηματοδότησης θα παρουσιάσει τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσα από το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη και τα Εθνικά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας του ΙδΕΚ. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες για κυπριακές επιχειρήσεις και άλλους φορείς στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία (Ε&Κ). Θα παρουσιαστούν επίσης τα Προγράμματα Καινοτομίας και το Πρόγραμμα Συνεργατική Ανάπτυξη – Co-Develop του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ (NextGenerationEU).

Το Συνέδριο που διοργανώνει η ΙΜΗ, στις 28 Ιανουαρίου 2022, αποτελεί την κύρια τοπική πηγή πληροφόρησης, συμβουλευτικών υπηρεσιών κι εξειδικευμένης καθοδήγησης στη διεκδίκηση Χρηματοδοτήσεων κι Ευρωπαϊκών Κονδυλίων για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Συγκεκριμένα, θα δοθούν χρήσιμες συμβουλές, πληροφορίες και κατευθύνσεις, ώστε ακόμη περισσότερες κυπριακές εταιρείες να υλοποιήσουν τους στόχους τους, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον πήχη για την Κυπριακή Οικονομία και τον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για προγράμματα όπως:

  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ: Θεμέλια Αλλαγής, Ευημερίας, Ισότητας και Ανάπτυξης
  • Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
  • Πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία: Horizon Εurope
  • Πρόγραμμα για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή: LIFE
  • Erasmus+ 2021 – 2027
  • Σχέδια Χορηγιών Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
  • Σχέδια Χορηγιών από το Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  • Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
  • Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε εδώ

Όλες οι τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Τεχνολογίας, Τουρισμού, Γεωργίας, Ενέργειας, Έρευνας, Περιβάλλοντος, Εκπαίδευσης κι Επικοινωνίας, καθώς και οι Βιοτεχνίες, έχουν έμπρακτο όφελος από τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, κατά το οποίο θα παρουσιαστούν τα διαθέσιμα Προγράμματα Χρηματοδότησης για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, αλλά και τα success stories.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή πατώντας εδώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οργανωτής: ΙΜΗ

Χορηγοί Επικοινωνίας: Περιοδικό ΙΝ Βusiness, περιοδικό Gold, REPORTER

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΙΜΗ: Τηλέφωνο: 22505555

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com

Ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας