Προσιτά δάνεια εν μέσω κορωνοϊού; Και όμως υπάρχουν

Έμιλυ Αντωνίου  06/12/2021 15:08
Προσιτά δάνεια εν μέσω κορωνοϊού; Και όμως υπάρχουν

Προσιτά δάνεια εν μέσω κορωνοϊού; Και όμως υπάρχουν

Έμιλυ Αντωνίου  06/12/2021 15:08

Σε μια εποχή που οι ανάγκες των επιχειρήσεων –μικρών και μεγάλων-, ποικίλουν και ενδεχομένως να προκύψουν ανά πάσα στιγμή, η δανειοδότηση είναι κεφαλαιώδους σημασίας, πόσω μάλλον όταν συνοδεύεται από ευνοϊκό επιτόκιο που καθιστά το δάνειο πιο προσιτό.

Είναι με αυτό το σκεπτικό που η Ελληνική Τράπεζα, αποφάσισε να προσφέρει αυτή την ευελιξία της παραχώρησης επιχειρηματικών δανείων μέσω του Σχεδίου του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (ΠΤΕ).

Ιδανική λύση

Ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που είναι γεμάτη προκλήσεις, τα εν λόγω επιχειρηματικά δάνεια αποτελούν την ιδανική λύση για αρκετές κατηγορίες μικρομεσαίων αλλά και αυτοαπασχολούμενων.

Όσον αφορά το Σχέδιο του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, αυτό συστάθηκε από τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και να στηρίξει επιλέξιμους δανειολήπτες, παρέχοντάς τους ενισχυμένη πρόσβαση σε δανειοδότηση με ευνοϊκά επιτόκια.

Οι διευκολύνσεις που λαμβάνουν οι επιλέξιμοι δανειολήπτες επωφελούνται στήριξης από την εγγύηση του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, το οποίο ιδρύθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την οικονομική υποστήριξη των Κρατών Μελών που συνεισφέρουν στο Ταμείο.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σχέδιο απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμενους, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις και σε μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και καλύπτει όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δανείων, αναλόγως των αναγκών για τις οποίες αποτείνονται οι αιτητές, νοουμένου ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ταυτόχρονα, αξιολογούνται από τις εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές της Τράπεζας.

Οι όροι

Αποδεκτοί σκοποί χρηματοδότησης αφορούν ανάγκες κεφαλαίου κίνησης / ρευστότητας, επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία, μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων προς την Ελληνική Τράπεζα ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

Το ποσό και ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου θα εξαρτώνται κυρίως από τις ανάγκες και την αξιολόγηση του δανειολήπτη, καθώς και τον τομέα της οικονομικής του δραστηριότητας, ενώ το επιτόκιο θα είναι μειωμένο συγκριτικά με αντίστοιχο επιτόκιο σε ένα άλλο επιχειρηματικό δάνειο με τα ίδια χαρακτηριστικά, που θα δινόταν εκτός του σχεδίου Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας