Η δύναμη της συνεργασίας για επίτευξη της Ατζέντας 2030

InBusinessNews  25/11/2021 12:30
Η δύναμη της συνεργασίας για επίτευξη της Ατζέντας 2030

Η δύναμη της συνεργασίας για επίτευξη της Ατζέντας 2030

InBusinessNews  25/11/2021 12:30

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη και η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας διοργανώνουν Συνέδριο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), με τίτλο «Πολίτες, Πολιτικοί, Πολιτικές: Η δύναμη της συνεργασίας για επίτευξη της Ατζέντας 2030».  Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2021, στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia.

Η Παγκόσμια Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για τους 17 ΣΒΑ υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 από τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών και συνιστά αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, συμφωνίας και δέσμευσης μεταξύ κρατών, οργανισμών και κοινωνίας των πολιτών, για να εναρμονίσουν τις πολιτικές, τις δράσεις και τις ενέργειές τους σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.  Απώτερος στόχος είναι η επίτευξη αειφόρων, πιο δίκαιων και ανθεκτικών κοινωνιών, με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών, έχοντας ως βάση τη διασφάλιση της κοινωνικής, πολιτιστικής, οικολογικής και οικονομικής αειφορίας.

Η επίτευξη των Στόχων της Παγκόσμιας Ατζέντας απαιτεί τη συνέργεια όλων, την ενεργό εμπλοκή του συνόλου της κοινωνίας και την ανάληψη ευθύνης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, καθώς η αειφορία δεν είναι ευθύνη μόνο των κυβερνήσεων.  Η επίτευξή της αποτελεί ζήτημα ενεργού πολιτότητας και αφορά τον κάθε πολίτη, την κάθε επιχείρηση, τον κάθε οργανισμό,  οι οποίοι, ως μέλη της κοινωνίας, ως επαγγελματίες, ως ηγέτες, μέσα από το δικό τους πεδίο αναφοράς, μπορούν  να αποτελέσουν  παράδειγμα αλλαγής.

Το Συνέδριο θα διαμορφώσει «πρόσφορο έδαφος» για συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (stakeholders) στα θέματα που άπτονται των 17 Στόχων στην Κύπρο, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της Παγκόσμιας Ατζέντας και του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στην αποτελεσματική προώθηση και ενσωμάτωσή τους σε επίπεδο πολιτικό, επαγγελματικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπροσώπους του χώρου της πολιτικής, του επιχειρηματικού κόσμου, της εκπαίδευσης, της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή κάντε κλικ εδώ.

Συντονιστής: ΙΜΗ

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας