Ο «πόλεμος» κατά της αδήλωτης εργασίας με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη»

Sponsored Article  18/10/2021 10:11
Ο «πόλεμος» κατά της αδήλωτης εργασίας με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη»

Ο «πόλεμος» κατά της αδήλωτης εργασίας με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη»

Sponsored Article  18/10/2021 10:11

Από: Αντρέα Δ. Χαραλάμπους, Διευθυντής Μισθολογικών Υπηρεσιών

Το σύστημα «Εργάνη», έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 13 Σεπτεμβρίου και έχει ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειες για αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και το έργο της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του υπουργείου Εργασίας.

Με βάση το «Εργάνη» ο εργοδότης είναι πλέον υποχρεωμένος να καταθέτει ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του προσωπικού του, τουλάχιστον μία ημέρα πριν την έναρξη της εργασίας του. Με την έναρξη του συστήματος έχει ήδη υπάρξει καλύτερη εποπτεία της αγοράς εργασίας καθώς και βελτίωση των εισροών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Με την εφαρμογή του «Εργάνη» τερματίζεται στην ουσία η πρακτική που εφαρμόζεται από το 2012 όσον αφορά το τρίπτυχο και τρίχρωμο έντυπο έγγραφο που είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν οι εργοδότες για βεβαιώσεις έναρξης εργασίας.

Πλέον, με την εφαρμογή του «Εργάνη» η βεβαίωση έναρξης εργασίας  γίνεται μέσω του συστήματος και μόνο ηλεκτρονικά μία μέρα πριν την έναρξη της εργασίας ενός μισθωτού. Στην ουσία από τις 13 του Σεπτεμβρίου έχει αλλάξει η διαδικασία για δήλωση πρόσληψης, η οποία θα γίνεται ηλεκτρονικά, πιο εύκολα και με λιγότερη γραφειοκρατία, ενώ με τη νέα διαδικασία θα καταστεί ευκολότερος και ο έλεγχος για την αδήλωτη εργασία.

Ένα θέμα που προέκυψε με την εφαρμογή του συστήματος ήταν η εγγραφή αλλοδαπών που έλαβαν άδεια εργασίας στην Κύπρο. Το θέμα αυτό λύθηκε αφού το σύστημα  «Εργάνη» επιτρέπει την εκπρόθεσμη εισαγωγή πρόσληψης, σε περιπτώσεις αλλοδαπών, χρησιμοποιώντας την επιλογή ανεβάσματος αρχείων, όπου μπορεί ο εργοδότης να ανεβάσει την απόδειξη από το Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ως επίσης την άδεια εργασίας, το συμβόλαιο και το αντίγραφο ταυτοποίησης (αντίγραφο Διαβατηρίου), ώστε οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις να προχωρήσουν στη εγγραφή και απόδοση αριθμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων στον  αλλοδαπό/η. Η κατ’ εξαίρεση αυτή εκπρόθεσμη εγγραφή, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις αλλοδαπών που αιτούνται άδεια εργασίας στο Αρμόδιο Τμήμα.

Το σύστημα «Εργάνη» αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ε.Ε., δόθηκε δωρεάν από την Ελλάδα στην Κύπρο στο πλαίσιο συμφωνίας της υπουργού Εργασίας με την τότε ομόλογό της το 2018 και υπάρχει προγραμματισμός τα αμέσως επόμενα χρόνια να αξιοποιηθούν κι άλλες λειτουργίες του συστήματος για παρακολούθηση της αγοράς εργασίας. Σε πρώτη φάση,  θα χρησιμοποιηθεί για τις βεβαιώσεις έναρξης εργασίας αλλά στο μέλλον προγραμματίζεται, μεταξύ άλλων, οι εργοδότες να το χρησιμοποιούν, στο πλαίσιο των προσπαθειών για μείωση και της γραφειοκρατίας, και για ανάρτηση και ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για τους όρους εργοδότησης του προσωπικού τους και για άλλα στοιχεία, καθώς στόχος είναι το «Εργάνη» να αποτελέσει το κύριο εργαλείο ελέγχου της αγοράς εργασίας

Πώς όμως το «Εργάνη» και οι διαδικασίες που ακολουθεί, επηρεάζουν τόσο τους εργοδότες αυτούς καθ’ αυτούς, αλλά και τους επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών μισθοδοσίας;

Η αυστηρότητα στην επικαιροποιήση των εργοδοτήσεων μιας εταιρείας, ως επίσης και το βάθος των πληροφοριών που εμπεριέχει η διαδικασία πρόσληψης, τείνουν να επεκτείνουν τις ώρες που θα χρειάζεται ο εργοδότης τόσο στην διαδικασία συλλογής των πληροφοριών όσο και της καταχώρησης στην πλατφόρμα του Εργάνη. Αυτό, έχει ως επακόλουθο, την εκ διαμέτρου αντίθετη στην συνήθης πρακτική των πλείστων εργοδοτών, για επι μέρους ενασχόληση με τον τομέα της εργοδότησης και των μισθολογικών υπηρεσιών, και στην ενίσχυση της δημιουργίας τμημάτων που θα ασχολούνται με αυτό τον τομέα επισταμένως (Τμήματα μισθοδοσίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού) αλλά και πολλές φορές στην ενεργοποίηση συμφωνιών διαχείρισης αυτών των υπηρεσιών με εξωτερικούς συνεργάτες, ώστε να διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή των νέων διαδικασιών προς αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών, όπως τα πρόστιμα και επιβαρύνσεις.

Οι ειδικοί στο τομέα αυτό, πλήρως καταρτισμένοι αλλά και ενημερωμένοι για κάθε δυνατή αλλαγή στις νομοθεσίες και κανονισμούς, μπορούν σε συνεννόηση με την διοίκηση της εκάστης εταιρείας-εργοδότη,  να έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία στην πλατφόρμα «Εργάνη» αλλά και να παρέχουν υψηλής ποιότητας μισθολογικές υπηρεσίες , λύνοντας τα χέρια των Εταιρειών ώστε να εμβαθύνουν στο τομέα τους για αύξηση του κύκλου εργασιών τους χωρίς το βαρίδι της εναρμόνισης τους με τους νέους κανονισμούς όσο αφορά τις Εργασιακές σχέσεις και το μισθολόγιο της Εταιρείας.

Αναγνωρίζοντας την σοβαρότητα της ευθύνης παροχής τέτοιων υπηρεσιών, οι επαγγελματίες του τομέα συμβάλουν τόσο στην διευκόλυνση των εργοδοτών-πελατών τους αλλά συμβάλουν επίσης ως προστάτες της εργασίας τόσο για το προσωπικό των Εταιρειών, αλλά και του Κράτους ώστε να μειώσει της απώλεια εισροής χρημάτων από την μη καταβολή εισφορών συνεπεία της αδήλωτης εργασίας.

Συμπερασματικά, το «Εργάνη» ήρθε στην κράτος ως αρωγός συμμόρφωσης των εργοδοτών και της ασφάλειας της εργασίας για τον ενεργό δυναμικό, και ως αυτό θα πρέπει όλοι μας από το δικό μας μετερίζι, να συμβάλουμε να δώσει το έναυσμα για καλύτερες συνθήκες εργασίας και μεγιστοποίηση των εσόδων του Κράτους.

Σχετικά με την Βaker Tilly South East Europe:

Η Baker Tilly South East Europe είναι ένα κορυφαίο δίκτυο ελεγκτών, λογιστών, φορολογικών και επιχειρηματικών συμβούλων, οποία λειτουργεί υπό ενοποιημένη δομή, υπό τη διεύθυνση μιας ενιαίας, κεντρικής ομάδας διαχείρισης, η οποία λειτουργεί μέσω 7 γραφείων σε 5 χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία)  από 24 διευθυντές και περισσότερους από 350 επαγγελματίες. Η Baker Tilly South East Europe είναι ανεξάρτητο μέλος της Baker Tilly International.

https://www.bakertilly.com.cy/

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας