ΕΥ: Έσοδα ύψους $40 δισ. παγκοσμίως για το οικονομικό έτος 2021

Δελτίο Τύπου  23/09/2021 14:09
ΕΥ: Έσοδα ύψους $40 δισ. παγκοσμίως για το οικονομικό έτος 2021

ΕΥ: Έσοδα ύψους $40 δισ. παγκοσμίως για το οικονομικό έτος 2021

Δελτίο Τύπου  23/09/2021 14:09

Η EY ανακοίνωσε παγκόσμια έσοδα ύψους $40 δισ. για το οικονομικό έτος που έληξε τον Ιούνιο του 2021 (ΟΕ21), σημειώνοντας αύξηση 7,3%-μία ισχυρή επίδοση, ιδιαίτερα ενόψει των παγκόσμιων οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19. Τα τελευταία επτά χρόνια, ο παγκόσμιος οργανισμός της ΕΥ έχει καταγράψει ισχυρή μέση ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 7,3%.

Η EY ανακοίνωσε, επίσης, ένα τριετές αναπτυξιακό πλάνο, σε συνδυασμό με επενδυτικές δαπάνες ύψους $10 δισ., για τα οικονομικά έτη 2022 έως 2024, οι οποίες θα υποστηρίξουν την παγκόσμια στρατηγική EY NextWave.

Η ΕΥ επενδύει στην ποιότητα του ελέγχου, στον μετασχηματισμό, στην τεχνολογία και στους ανθρώπους

Το επενδυτικό σχέδιο $10 δισ. αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο, την τεχνολογία και τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές, μέσω της περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας των ελέγχων, εφαρμόζοντας τεχνολογικές καινοτομίες σε διαδικασίες ελέγχου που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους κινδύνους και τον εντοπισμό περιστατικών απάτης.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τεχνολογικές επενδύσεις $2,5 δισ. για τα επόμενα τρία χρόνια, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, στα αξιόπιστα δεδομένα και τις εκθετικές τεχνολογίες που μετασχηματίζουν το επιχειρείν, καθώς και στο ευρύτερο οικοσύστημα στρατηγικών συμμαχιών της EY. Οι επενδύσεις στοχεύουν, επίσης, και στην περαιτέρω ανάπτυξη της παγκόσμιας τεχνολογικής πλατφόρμας που υποστηρίζει τις υπηρεσίες και τις λύσεις της ΕΥ. Η πλατφόρμα αυτή χρησιμοποιείται σήμερα από περισσότερους από ένα εκατομμύριο πελάτες της EY και επεξεργάζεται έναν όγκο 250 εκατομμυρίων συναλλαγών καθημερινά, μέσω πολλαπλών υβριδικών και cloud δυνατοτήτων, σε 200 χώρες.

Ο οργανισμός της EY θα συνεχίσει να προσελκύει επαγγελματίες από τους τομείς της τεχνολογίας και των δεδομένων, οι οποίοι σήμερα ξεπερνούν τους 44.000 τεχνολόγους και 22.000 επιστήμονες επεξεργασίας δεδομένων – συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας μηχανικών που χαρακτηρίζεται από νευροποικιλότητα (neurodiversity). Η EY θα επιταχύνει τη χρήση της τεχνολογίας για να υιοθετήσει το μοντέλο εργασίας που αναδύεται μετά την πανδημία, ενώ θα επιταχύνει, επίσης, τον τεχνολογικό μετασχηματισμό.

Επέκταση των συμβουλευτικών υπηρεσιών εταιρικής στρατηγικής

Η EY θα επεκτείνει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικής στρατηγικής (EY-Parthenon), καθώς και τις υπηρεσίες βιωσιμότητας, και θα επενδύσει για να διασφαλίσει ότι οι πελάτες και οι επαγγελματίες της EY θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα οφέλη των κορυφαίων τεχνολογιών, μέσω συνεχών στρατηγικών εξαγορών και του οικοσυστήματος των παγκόσμιων συμμαχιών της ΕΥ. Η επένδυση αυτή θα περιλαμβάνει, επίσης, τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ανθρώπων της EY και την υποστήριξη των προσπάθειών τους για τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούνται.

Βάσει εσόδων, η EY-Parthenon είναι σήμερα ο πέμπτος μεγαλύτερος πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών εταιρικής στρατηγικής στον κόσμο, με περισσότερους από 6.500 επαγγελματίες και 750 Συνέταιρους της EY παγκοσμίως. Η EY-Parthenon κατέγραψε αύξηση εσόδων της τάξης του 19,6% το ΟΕ21, με τις ομάδες της να υποστηρίζουν τον επιτυχημένο μετασχηματισμό επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο, ενώ θα συνεχίσει να επεκτείνεται σε σημαντικές αγορές και να αναπτύσσει το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και λύσεων στρατηγικής της.

Προωθώντας μια ατζέντα βιωσιμότητας για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας

Οι ομάδες της ΕΥ παγκοσμίως, αναπτύσσουν νέες λύσεις βιωσιμότητας για τους πελάτες του οργανισμού. Οι λύσεις αυτές θα επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα με γνώμονα την αξία, βοηθώντας τους πελάτες της ΕΥ να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που συνδέονται με τη βιωσιμότητα και την αφαίρεση εκπομπών άνθρακα, ενώ, παράλληλα, θα δημιουργούν και θα προστατεύουν την αξία. Οι ομάδες της ΕΥ βοηθούν, επίσης, τους πελάτες να ενσωματώσουν αναφορές για ζητήματα περιβαλλοντικά, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), στην ευρύτερη στρατηγική τους.

Η EY θα συνεχίσει να επεκτείνει το οικοσύστημα στρατηγικών συμμαχιών της, το οποίο διευρύνθηκε κατά το ΟΕ21. Εννέα νέες συμμαχίες ανακοινώθηκαν το ΕΟ21, διευρύνοντας τις δυνατότητες της ΕΥ σε βιομηχανικές λύσεις, ψηφιακή τεχνολογία, κυβερνοασφάλεια και αλυσίδες εφοδιασμού, μέσω συμφωνιών με τις Fadata, Nottingham Spirk, Tanium και CrowdStrike.

Το τριετές σχέδιο περιλαμβάνει, επίσης, σημαντικές επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης αύξησης της ομάδας των Συνεταίρων της EY, μέσω προσλήψεων ή προαγωγών. Παράλληλα, η EY θα συνεχίσει να αναβαθμίζει τις δεξιότητες των 312.250 ανθρώπων της παγκοσμίως, μέσω ενός διευρυμένου προγράμματος κατάρτισης.

Δημιουργώντας έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο

Ο οργανισμός της EY έχει θέσει τον φιλόδοξο στόχο να επηρεάσει θετικά τις ζωές ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων έως το 2030, μέσω του προγράμματος εταιρικής ευθύνης “EY Ripples”. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα κινητοποιηθούν παγκοσμίως μέσω του EY Ripples, για να τροφοδοτήσουν μακροπρόθεσμες αλλαγές, συνεργαζόμενοι με επιχειρηματίες των οποίων το έργο έχει θετικό αντίκτυπο, υποστηρίζοντας την επόμενη γενιά και επιταχύνοντας την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Από την έναρξη του ΕY Ripples το 2018, πάνω από 55 εκατομμύρια ζωές έχουν επηρεαστεί θετικά, συμπεριλαμβανομένων 20 εκατομμυρίων ζωών το ΟΕ21. Κατά το ΟΕ21, πραγματοποιήθηκαν συνολικές επενδύσεις ύψους $119 εκατ. σε έργα εστιασμένα στην ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων, ενώ οι άνθρωποι της ΕΥ αφιέρωσαν 837.000 ώρες σε μια σειρά από πρωτοβουλίες και έργα συνεισφοράς αξίας σε είδος (value-in-kind).

Με αφορμή τα παγκόσμια οικονομικά αποτελέσματα της ΕΥ για το ΟΕ21, ο Ronald Attard, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Κύπρου, δήλωσε: «Οι συνεχείς επενδύσεις μας στην καινοτομία, την τεχνολογία και, κυρίως, το ανθρώπινο κεφάλαιο, οδήγησαν σε έναν ακόμη χρόνο σημαντικής αύξησης των παγκόσμιων εσόδων. Η EY θα επενδύσει άλλα 10 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα τρία χρόνια για να συνεχίσει να βοηθά τους πελάτες, τους ανθρώπους, και τις κοινότητές της να καινοτομούν και να μετασχηματίζονται.

Η φετινή χρονιά δεν ήταν μια συνηθισμένη χρονιά στην Κύπρο, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο. Ενώ εστιάσαμε στην προστασία των ανθρώπων μας και στην εδραίωση του μοντέλου τηλεργασίας, σταθήκαμε δίπλα στους πελάτες, την κυβέρνηση και τις κοινότητές μας βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν τις πρωτοφανείς προκλήσεις της πανδημίας και να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα μετά τον COVID-19. Είμαστε ευγνώμονες προς στις ομάδες μας που το πέτυχαν με τον επαγγελματισμό και τη σκληρή δουλειά τους».   

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας