Ι. Φιάκκου: Σημαντικά οφέλη από τη χρήση Blockchain και κρυπτονομισμάτων

InBusinessNews  08/09/2021 13:28
Ι. Φιάκκου: Σημαντικά οφέλη από τη χρήση Blockchain και κρυπτονομισμάτων

Ι. Φιάκκου: Σημαντικά οφέλη από τη χρήση Blockchain και κρυπτονομισμάτων

InBusinessNews  08/09/2021 13:28

Αντιλαμβανόμενη την επίδραση που έχουν τόσο οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες, όσο και οι αποκεντρωμένες τεχνολογίες Blockchain που εδραιώνονται στον τομέα του στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων έδρασε προληπτικά. Η Ιώαννα Φιάκκου μιλώντας ενώπιον του διαδικτυακού συνεδρίου με τίτλο «Τεχνολογίες Blockchain & Cryptocurrency», τόνισε πως στο πλαίσιο των στρατηγικών επιδιώξεών της, η Αρχή συνεργάστηκε με το Institute for the Future του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για τη διενέργεια μελετών σχετικά με την επίδραση και τα οφέλη που δύναται να επιφέρει η εφαρμογή της τεχνολογίας Blockchain και των κρυπτονομισμάτων, τόσο στην εσωτερική λειτουργία της Αρχής όσο και στην ανάπτυξη της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών.

Σύμφωνα με τις μελέτες, όπως ανέφερε η κ. Φιάκκου, υπάρχουν σημαντικά οφέλη από τη χρήση κρυπτονομισμάτων ως μέσου συναλλαγής στη στοιχηματική δραστηριότητα, καθώς επίσης και από τη χρήση της τεχνολογίας blockchain σε διάφορες λειτουργίες και αρμοδιότητες της Αρχής, όπως για παράδειγμα η έκδοση αδειών της Αρχής σε blockchain, η δημιουργία εργαλείων για αποτελεσματικότερη εποπτεία όπως επί θεμάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα, η κ. Φιάκκου υπογράμμισε πως η τεχνολογία blockchain μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας για την ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών, την εμπιστοσύνη του κοινού προς τις στοιχηματικές εταιρείες, την ασφάλεια και προστασία των παικτών, ενώ δύναται να ενισχύσει την αξιοπιστία, τόσο της Αρχής όσο και των εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχήματος και τυχερών παιχνιδιών, ενδυναμώνοντας την προστασία των παικτών.

Σημείωσε πως στόχος της ΕΕ είναι να καταστεί ηγέτης στις τεχνολογίες blockchain και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέτει ως προϋπόθεση το gold standard το οποίο περιλαμβάνει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την προστασία δεδομένων, την ψηφιακή ταυτότητα, την κυβερνοασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Επίσης, στο πλαίσιο της στρατηγικής της προχώρησε στην εναρμόνιση του Κανονιστικού της πλαισίου, ούτως ώστε να διέπεται από τις πρόνοιες του gold standard.

Συνεπώς, τόνισε η Πρόεδρος της ΕΑΣ «οφείλουμε να προχωρήσουμε άμεσα στην ολοκλήρωση των αντίστοιχων τροποποιήσεων του ρυθμιστικού και κανονιστικού μας πλαισίου ώστε να αντανακλούν επαρκώς την Ευρωπαϊκή Στρατηγική, αφού προηγηθεί σχετική διαβούλευση  με τα εμπλεκόμενα μέρη».

Τέλος, η κ. Φιάκκου αναφέρθηκε σε τρεις βασικούς άξονες οι οποίοι θα συμβάλουν στην επίτευξη των εθνικών μας στόχων. Οι τρείς άξονες αφορούν:

  • Εγκαθίδρυση της συνεργασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας και του δημόσιου τομέα, έτσι ώστε να εμβαθύνουμε στη μελέτη όλων των περιπτώσεων εφαρμογής των νέων τεχνολογιών.
  • Επιτάχυνση των αλλαγών σε ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης, όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις θα είναι σε πλήρη ταύτιση, ώστε να θεωρείται επιτυχής η ψηφιακή μετάβαση. Απώτερος στόχος είναι η μετατροπή της Κύπρου σε ένα τεχνολογικό κέντρο καινοτομίας.
  • Ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των δημοσίων φορέων και κατ’ επέκταση την άμεση εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, τόσο για να ενισχύσουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των νέων τεχνολογιών όσο και να προετοιμάσουμε το ανθρώπινό δυναμικό με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες. 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας