Πλήρεις Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας για Διδακτορικές Σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δελτίο Τύπου  06/08/2021 13:59
Πλήρεις Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας για Διδακτορικές Σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πλήρεις Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας για Διδακτορικές Σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δελτίο Τύπου  06/08/2021 13:59

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό Υποτροφιών Ακαδημαϊκής Αριστείας για μεταπτυχιακές σπουδές Διδακτορικού επιπέδου (Ph.D.). Οι υποτροφίες οι οποίες καλύπτουν πλήρως τα δίδακτρα αφορούν αποκλειστικά σε νεοεισερχόμενους φοιτητές διδακτορικού επιπέδου το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2021 (έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2021)  στα ακόλουθα διδακτορικά προγράμματα και θεματικές περιοχές κάτω από την εποπτεία των ακόλουθων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου:

Διδακτορικό πρόγραμμα

Θεματική περιοχή

Επόπτες

Επικοινωνία

Public Health (in School of Medicine)

Causes and public health impact of the 2012 criminalization and stigmatization of HIV seropositive women in Greece

Dr Theodore Lytras

t.lytras@euc.ac.cy

Public Health (in School of Sciences)

Biomarkers in breast cancer: correlation of p53 expression in breast cancer patients with the expression of Ras Suppressor-1 and other integrin-proximal proteins and the biomechanical properties of breast cancer tumors. 

Dr Vasiliki Gkretsi & Dr Andreas Stylianou 

v.gktretsi@euc.ac.cy & a.stylianou@euc.ac.cy

Public Health (in School of Sciences)

Mechanical Biomarkers for treatment decisions

Dr Andreas Stylianou & Dr Vasiliki Gkretsi

a.stylianou@euc.ac.cy & v.gkretsi@euc.ac.cy

Public Health (in School of Sciences)

Identification of novel biomarkers for prognosis and disease monitoring in cancer patients

Dr Panos Papageorgis & Dr Marianna Christodoulou

p.papageorgis@euc.ac.cy & mar.christodoulou@euc.ac.cy

Computer Science (in School of Sciences)

Mobility and Radio resource management for  IoT Health Remote Monitoring Systems (in close collaboration with NIST-US)

Dr Konstantinos Katzis & Dr George Hadjichristofi

k.katzis@euc.ac.cy & g.hadjichristofi@euc.ac.cy

Education Sciences (in School of Humanities, Social & Education Sciences)

New and Emerging Technologies for STEAM Teaching and Learning

Dr Maria Meletiou-Mavrotheris & Dr Elena Stylianou

m.mavrotheris@euc.ac.cy & e.stylianou@euc.ac.cy

Αίτηση, υποστηρικτικό υλικό και διαδικασία εισαγωγής

  1. Η αίτηση υποβάλλεται χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο που διατίθεται από αυτό το σύνδεσμο
  2. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αναμένεται να υποβάλουν σχετική ερευνητική πρόταση μαζί με την αίτησή τους.
  3. Το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό που συνοδεύει την αίτηση περιγράφεται στην αίτηση εισδοχής.
  4. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 10 Σεπτεμβρίου 2021.
  5. Η τελική επιλογή βασίζεται στην αξιολόγηση των προσόντων και της προσωπικής συνέντευξης των αιτητών/τριών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους/τις επόπτες/τριες που αναφέρονται παραπάνω ή την κα Loutsia Nardi στο Γραφείο Εισαγωγής στο 22-713000.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας