Βιωσιμότητα και ESG καθορίζουν το success των Business Leaders

InBusinessNews  30/07/2021 10:37
Βιωσιμότητα και ESG καθορίζουν το success των Business Leaders

Βιωσιμότητα και ESG καθορίζουν το success των Business Leaders

InBusinessNews  30/07/2021 10:37

Αρχές βιώσιμης ανάπτυξης και κριτήρια που θέτουν οι δείκτες ESG, υιοθετούν τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, ακολουθώντας τις νέες απαιτήσεις που έχει, πλέον, η κοινωνία σχετικά με τον ρόλο τους σε κρίσιμα ζητήματα της εποχής. Οι δείκτες ESG αναφέρονται σε θέματα περιβάλλοντος (environmental), κοινωνικά (social) και εταιρικής διακυβέρνησης (governance) και επηρεάζουν άμεσα την εφαρμογή της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία αξίας μακροπρόθεσμα και την ενίσχυση της κοινωνικής άδειας λειτουργίας των εταιρειών.

Οι επενδυτές ενδιαφέρονται για πληροφορίες και ποσοτικά στοιχεία που παρουσιάζονται μέσω των  δεικτών ESG προκειμένου να αξιολογήσουν την μακροπρόθεσμη στρατηγική μιας εταιρίας, πόσο αυτή έχει λάβει υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες, πόσο ανθεκτική είναι στη διαχείριση των αλλαγών που προκύπτουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται, και τις γενικότερες επιδόσεις της κατά την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδιασμού της και επίτευξης των στρατηγικών της στόχων.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Κεντρική Τράπεζα έχουν υιοθετήσει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, διαμορφώνοντας μια νέα αντίληψη σχετικά με το ρόλο των εταιρειών. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προβαίνουν στη μέτρηση, τη δημοσιοποίηση και τη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης και το Σχέδιο Ανάκαμψης υποστηρίζει τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλους τους κλάδους, με κριτήρια τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, με ταυτόχρονη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την αντιμετώπιση  της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται  ένας  κοινός κώδικας επικοινωνίας και αξιολόγησης μέσω κριτηρίων ESG.

Όλα λοιπόν, δείχνουν ότι για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αποτελεί σημαντική μελλοντική πρόκληση, ο τρόπος ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG στη στρατηγική τους, με στόχο αυτό να γίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο πλαίσιο της μετάβασης και της συμμετοχής τους στο νέο παραγωγικό μοντέλο.

Σύμφωνα και με τον Κάρολο Δαρβίνο «Δεν είναι τα πιο δυνατά είδη που επιβιώνουν ή τα πιο έξυπνα, αλλά αυτά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές».

Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου πρωταγωνιστεί και έχει ήδη διανύσει σημαντική απόσταση στο πλαίσιο του ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση) με βαθμολογία «Α» από την MSCI που αποτελεί το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για το ESG.  Παράλληλα, εδώ και μερικά χρόνια η Τράπεζα Κύπρου επικεντρώνεται στη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου μέσω μακροχρόνιων συνεργασιών και δομημένης συνεργασίας με άλλους οργανισμούς —συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, πελατών, ΜΚΟ και του κράτους, ενώ εφαρμόζει τις ίδιες αξίες στις επενδύσεις και τα προϊόντα —διαθέτοντας "πράσινα" δάνεια και επενδύοντας σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που υποστηρίζουν τις αξίες του ESG.

Βιώσιμες και ESG πολιτικές
Κορυφαίοι επιχειρηματίες της Κύπρου συζητούν, ενώπιον του 5ου Business Leaders’ Summit που παρουσιάζει η Τράπεζα Κύπρου, την αυξανόμενη τάση για βιώσιμες και ESG πολιτικές, καθώς και το πώς εφάρμοσαν τις εν λόγω πολιτικές στις επιχειρήσεις τους.

Το 5ο Business Leaders’ Summit πραγματοποιείται στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 και αναμένεται να συγκεντρώνει τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της οικονομίας και τους μεγαλύτερους ηγέτες και διακεκριμένους επαγγελματίες που διαπρέπουν στην χώρα για να συζητήσουν τα σημαντικά θέματα που τους απασχολούν σε πρακτικό αλλά και σε στρατηγικό επίπεδο.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας