Επιλογή κοινοπραξίας Grant Thornton (Cyprus) Limited-GrantXpert Consulting από την ΑνΑΔ για παροχή υπηρεσιών στα Σχέδια επιχορηγήσεων

Sponsored Content  22/07/2021 07:30
Επιλογή κοινοπραξίας Grant Thornton (Cyprus) Limited-GrantXpert Consulting από την ΑνΑΔ για παροχή υπηρεσιών στα Σχέδια επιχορηγήσεων

Επιλογή κοινοπραξίας Grant Thornton (Cyprus) Limited-GrantXpert Consulting από την ΑνΑΔ για παροχή υπηρεσιών στα Σχέδια επιχορηγήσεων

Sponsored Content  22/07/2021 07:30

Η κοινοπραξία Grant Thornton (Cyprus) Limited-GrantXpert Consulting έχει κερδίσει πρόσφατα τον δημόσιο διαγωνισμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), με στόχο την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης σε σχέση με τα Σχέδια που υλοποιεί η ΑνΑΔ. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών της ΑνΑΔ για εκσυγχρονισμό και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τους καταρτιζομένους. Η κοινοπραξία που έχει επιλεγεί θα παρέχει εξειδικευμένες διοικητικές και λογιστικές/ελεγκτικές υπηρεσίες, ώστε ο έλεγχος των αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης να γίνεται με πιο γρήγορους και αποδοτικούς ρυθμούς, συνεισφέροντας στην ομαλή λειτουργία των Σχεδίων και δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ.

Η Σύμβαση που έχει ανατεθεί έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο εντύπων και παραστατικών που υποβάλλονται από καταρτιζoμένους, επιχειρήσεις/οργανισμούς, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και άλλους συνεργάτες, στο πλαίσιο της λειτουργίας διαφόρων Σχεδίων/Δραστηριοτήτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑνΑΔ.

Η κοινοπραξία έχει επισήμως αρχίσει εργασίες για το συγκεκριμένο έργο στις 15 Μαϊου. Η ομάδα εργασίας η οποία θα είναι αρμόδια για τον έλεγχο των αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης, αποτελείται από έμπειρα στελέχη της Grant Thornton στον τομέα των λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών και από εξειδικευμένους συμβούλους της GrantXpert Consulting στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων. Ο συνδυασμός γνώσεων και διαφορετικών τομέων εξειδίκευσης των ατόμων που στελεχώνουν την ομάδα εργασίας εγγυάται την απρόσκοπη και ποιοτική υλοποίηση του έργου, έχοντας πάντα ως γνώμονα την άμεση εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις τους στα Σχέδια: -Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (De Minimis)

-Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης (Συνήθη) και

-Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η κοινοπραξία θα είναι σε συχνή επικοινωνία με τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα Σχέδια αυτά, ώστε να διευκρινίζονται ζητήματα όταν αυτό είναι απαραίτητο και να ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης άμεσα και γρήγορα.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας