Όχημα για βιωσιμότητα η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

InBusinessNews  16/04/2021 09:30
Όχημα για βιωσιμότητα η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Όχημα για βιωσιμότητα η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

InBusinessNews  16/04/2021 09:30

Οι αξιόπιστες επιχειρήσεις και οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να υιοθετούν σύγχρονες αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενός συστήματος νόμων, κανόνων, διαδικασιών και ορθών πρακτικών εταιρικής διοίκησης και ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Με την υιοθέτηση των εν λόγω πολιτικών, αυξάνεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών, ενισχύεται το επενδυτικό κλίμα και η οικονομική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα δημιουργείται κλίμα και συναίσθημα ασφάλειας ότι η επιχείρηση εδράζεται σε στέρεες βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.

Την ίδια ώρα, το δίκαιο της ΕΕ απαιτεί από μεγάλες εταιρείες να αποκαλύπτουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζονται τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Συγκεκριμένα, η οδηγία περί υποχρεωτικής δημοσιοποίησης των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών αναθεωρήθηκε, συνδέεται άμεσα με το νέο πλαίσιο βιώσιμης χρηματοδότησης και θεσπίζεται υποχρεωτική εφαρμογή της από το 2021.

Η οδηγία συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και είναι σημαντικό οι εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να βελτιώσουν την αποκάλυψη μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Οι χρήστες αυτών των πληροφοριών, κυρίως οι επενδυτές και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, απαιτούν περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες από τις εταιρείες σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.

Διαφάνεια

Η διαφάνεια αποτελεί το όχημα για περισσότερη βιωσιμότητα. Την τελευταία δεκαετία η υποβολή εκθέσεων για βιωσιμότητα έχει αλλάξει άρδην, ενώ επίκεινται σημαντικές εξελίξεις. Η ολοένα αυξανόμενη επικέντρωση στις αρχές της διαφάνειας απορρέει από την υπόθεση η διαφάνεια σε ό,τι αφορά την μετακίνηση κεφαλαίων συνιστά το κλειδί προς μια πιο βιώσιμη οικονομία.

Για τις αλλαγές που επιφέρουν οι αρχές της διαφάνειας αναμένεται να μιλήσει ενώπιον του 13ου Συνεδρίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο Dr. Christian Leitz, Head Corporate Responsibility Management, της UBS Ελβετίας. Ο Christian Leitz συντονίζει την αναφορά εταιρικής ευθύνης και βιωσιμότητας της UBS. Ως γραμματέας της Επιτροπής Εταιρικής Κουλτούρας και Ευθύνης της UBS (CCRC), βοηθά τον Πρόεδρο της Επιτροπής να καταρτίσει την ημερήσια διάταξη και προετοιμάζει τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα. Έχει εργαστεί σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας και δίνει τακτικά διαλέξεις εργαστήρια και παρουσιάσεις για θέματα εταιρικής ευθύνης.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί η απονομή των «Κυπριακών Βραβείων Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Βιωσιμότητας».

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συνέδριο, κάντε κλικ εδώ. Για να δηλώσετε συμμετοχή, κάντε κλικ εδώ.

Πληροφορίες Συνεδρίου

Οργανωτές: IMH, CSR Cyprus

Χορηγοί:  Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ, Evagoras and Kathleen Lanitis Foundation, Οργανισμός IMR / University of Nicosia ™, KPMG Cyprus, PariMatch Foundation,

Χορηγοί Επικοινωνίας: περιοδικό GOLD, περιοδικό IN Business, Mesimvria Enterprises, REPORTER,

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την IMH:

Τηλέφωνο: 22505555 │ Φαξ: 22679820

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com

Ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας