ΕΚΚ: Κόμβος Πληροφόρησης σχετικά με το Brexit

Δελτίο Τύπου  19/02/2021 15:09
ΕΚΚ: Κόμβος Πληροφόρησης σχετικά με το Brexit

ΕΚΚ: Κόμβος Πληροφόρησης σχετικά με το Brexit

Δελτίο Τύπου  19/02/2021 15:09

Με στόχο τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης ενημέρωσης σχετικά με το Brexit και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των ενδιαφερόμενων μερών με τις υποχρεώσεις τους βάσει του σχετικού Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) δημιούργησε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα της, η οποία θα λειτουργεί ως Κόμβος Πληροφόρησης για το Brexit/ Brexit Information Hub (δείτε εδώ).

Η λειτουργία του Κόμβου Πληροφόρησης σε συνδυασμό με το Καθεστώς Προσωρινής Αδειοδότησης που δεν απαιτεί φυσική παρουσία στην Κύπρο για εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες αποκλειστικά σε εξ ορισμού επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους με έδρα την Κύπρο (δείτε εδώ), θα διευκολύνει περαιτέρω την ομαλή μετάβαση στη μετα-Brexit εποχή.

Η Πρόεδρος της ΕΚΚ, κυρία Δήμητρα Καλογήρου δήλωσε τα εξής:

«Με την 28η Φεβρουαρίου ως καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Καθεστώς Προσωρινής Αδειοδότησης να πλησιάζει, ο αριθμός των εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση στην ΕΚΚ είναι ενθαρρυντικός και αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον των εν λόγω εταιρειών, για συνέχιση των δραστηριοτήτων  τους στην Κύπρο και για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στη Δημοκρατία.  Η εύρεση τρόπων για τη συνεχή βελτίωση των χρηματοοικονομικών αγορών αποτελεί κύριο μέλημα της ΕΚΚ. Υπάρχουν ισχυροί δεσμοί μεταξύ της Ευρωπαϊκής αγοράς και της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου και έχουμε συμβουλεύσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξετάσουν τις επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημιουργία του Κόμβου Πληροφόρησης για το Brexit, έχει ως στόχο να παρέχει καθοδήγηση στις επενδυτικές εταιρείες που επιθυμούν να συνεχίσουν να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες στη Κύπρο και να διευκολύνει τις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου που εξετάζουν τις μετά-Brexit ενέργειες τους να αποκτήσουν μία πληρέστερη αντίληψη αναφορικά με το εποπτικό περιβάλλον στην Κύπρο.»

Ο Κόμβος Πληροφόρησης περιλαμβάνει:

1. Ένα ολοκληρωμένο σύνολο Ερωτήσεων και Απαντήσεων (Q&As) ανά εποπτευόμενο τομέα,

2. Όλες τις ανακοινώσεις που εκδίδει η ΕΚΚ σχετικά με το Brexit,

3. Όλες τις εγκυκλίους σχετικά με το Brexit που απευθύνει η ΕΚΚ προς τις εποπτευόμενες οντότητες.

Οι ερωτήσεις και οι σχετικές απαντήσεις που αφορούν το Brexit περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες αναφορικά με τη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας[1], ενώ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του ρυθμιστικού πλαισίου, που εκτείνεται από το Καθεστώς Προσωρινής Αδειοδότησης, μέχρι τις αγορές και τις επενδυτικές υπηρεσίες, τη διαχείριση κεφαλαίων και τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας.

Η ΕΚΚ παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανόνες, έτσι οι σχετικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις ενδεχομένως να εμπλουτίζονται, όταν κρίνεται απαραίτητο, με πρόσθετο περιεχόμενο.

[1] Αφενός η Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και αφετέρου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Ιρλανδίας.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας