Σ. Τσακωνίτης: Νέο πλαίσιο αποδεκτών πρακτικών διαφήμισης για το στοίχημα

InBusinessNews  21/01/2021 09:05
Σ. Τσακωνίτης: Νέο πλαίσιο αποδεκτών πρακτικών διαφήμισης για το στοίχημα

Σ. Τσακωνίτης: Νέο πλαίσιο αποδεκτών πρακτικών διαφήμισης για το στοίχημα

InBusinessNews  21/01/2021 09:05

Στη διαδικασία κοινοποίησης προς την Κομισιόν βρίσκεται ο αναθεωρημένος Κώδικας Πρακτικής σε σχέση με τη διαφήμιση διεξαγωγής στοιχημάτων και αφού τύχεις της δέουσας έγκρισης αναμένεται να τεθεί άμεσα σε ισχύ. Σε συνέντευξη του στο InBusinessNews, o Νομικός Σύμβουλος, Σπύρος Τσακωνίτης, υπογραμμίζει τις αλλαγές που επιφέρει ο αναθεωρημένος Κώδικας, καθώς και στους περιορισμούς που υιοθετούνται σε ό,τι αφορά τις προωθητικές ενέργειες εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχήματος.

Ο κ. Τσακωνίτης τονίζει πως ο Κώδικας αναφέρεται και στην αύξηση της επιρροής των λεγομένων «influencers» οι οποίοι εάν περιλαμβάνουν διαφήμιση στοιχήματος στο περιεχόμενο της δημοσίευσής τους, θα πρέπει να καθιστούν σαφή τη σχέση του με τον αδειούχο αποδέκτη.

Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων αναμένεται να προβεί στην έκδοση πρακτικού οδηγού, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα διοργανωθούν σεμινάρια προς τους εμπλεκόμενους φορείς για περαιτέρω επεξήγηση των προνοιών του Κώδικα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κώδικας Πρακτικής σε σχέση με τη διαφήμιση διεξαγωγής στοιχημάτων συντάσσεται και εκδίδεται από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 15(ιγ) του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019. Σκοπός του εν λόγω Κώδικα είναι η καθιέρωση ενός καθολικού πλαισίου αποδεκτών πρακτικών διαφήμισης για τον τομέα του στοιχήματος, ώστε να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, να ενισχύονται τα δικαιώματα του καταναλωτή και να ελαχιστοποιείται, στο μέτρο του δυνατού, η έκθεση ανηλίκων σε στοιχηματικές διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή του σχετικού κώδικα; Υπήρξε οποιαδήποτε καθυστέρηση στην κατάρτισή του;
Η πρώτη εκδοχή του παρόντος Κώδικα είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Φεβρουάριο του 2019, ενώ ακολούθησε μια δεύτερη, άτυπη διαβούλευση επί του επικαιροποιημένου κειμένου, με συμμετέχοντες τους εποπτευόμενους της Αρχής, τον Φεβρουάριο του 2020. Στο παρόν στάδιο, είναι σε διαδικασία η κοινοποίηση του τελικού κειμένου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, εκτός απροόπτου, θα διαρκέσει τρεις μήνες. Ακολούθως, ο Κώδικας θα τεθεί σε άμεση εφαρμογή. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στην πολυεπίπεδη διαβούλευση που έτυχε και ο Κώδικας, αλλά και η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/1998, από μέρους της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, με απώτερο στόχο των δύο μερών την πλήρη διασφάλιση της προστασίας του κοινού και των τηλεθεατών.

Ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές που θα επιφέρει ο Κώδικας Πρακτικής;
Καταρχάς, ο πρώτος Κώδικας Πρακτικής τέθηκε σε ισχύ και εφαρμογή το 2017. Ο νέος αναθεωρημένος Κώδικας περιλαμβάνει σημαντικές διαφοροποιήσεις, όπως η φιλελευθεροποίηση του ωραρίου προβολής στοιχηματικών διαφημίσεων στην τηλεόραση. Συγκεκριμένα, θα επιτρέπεται η διαφήμιση μετά τις 21:00 για το χρονικό διάστημα του 1,5 λεπτού ανά ώρα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και μετά τις 22:00 όταν η ημέρα που ακολουθεί είναι αργία ή Σάββατο ή Κυριακή. Επιπλέον, θα επιτρέπονται οι διαφημίσεις από το μέσο μετάδοσης του αθλητικού γεγονότος στο ενδιάμεσο των ημιχρόνων, καθώς και για διάστημα δεκαπέντε λεπτών πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του. Ταυτόχρονα όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι, έχουν προστεθεί περαιτέρω περιορισμοί σε σχέση με το περιεχόμενο της διαφήμισης, περισσότερες σημάνσεις, καθώς και η υποχρέωση συμπερίληψης μηνύματος για το ασφαλές παιχνίδι. Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνονται πρόνοιες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (“ΜΚΔ”) όπου οποιαδήποτε χρήση τους πρέπει να είναι κατόπιν σχετικών ηλικιακών ρυθμίσεων, ώστε να αποκλείει ανήλικα πρόσωπα και να αποτρέπει την όποια προβολή σε λογαριασμούς ανήλικων προσώπων. Σημειώνεται ότι, στα ΜΚΔ οι κάτοχοι άδειας παροχής υπηρεσιών στοιχήματος θα πρέπει να περιλαμβάνουν μηνύματα για προτροπή χρήσης μέτρων αυτοπροστασίας. Ρυθμίζονται, επίσης, οι χορηγίες προς τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, καθώς και οι αθλητικές και άλλες χορηγίες.

Υπάρχουν πρόνοιες εντός του Κώδικα που αφορούν στην προστασία των παικτών;
Η προστασία του κοινού είναι ένας από τους βασικότερους στόχους της Αρχής. Με τον νέο Κώδικα αυξάνονται οι πρόνοιες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του παίκτη. Ενισχύεται η σαφήνεια των όρων και προϋποθέσεων των προωθητικών ενεργειών, δίδοντας περαιτέρω έμφαση στις ουσιώδεις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να είναι γραμμένες σε απλή γλώσσα και παραθέτοντας παραδείγματα.

Αναφερθήκατε σε προωθητικές ενέργειες των εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχήματος. Οι εν λόγω ενέργειες τυγχάνουν οποιωνδήποτε περιορισμών;
Οι διαφημίσεις τύπου «παίξε τώρα», οι οποίες προτρέπουν τον παίκτη να στοιχηματίσει ένα ελάχιστο ποσό εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, έτσι ώστε να επωφεληθεί από το πρόγραμμα bonus ήδη απαγορεύονται από τον υφιστάμενο Κώδικα Πρακτικής. Στον αναθεωρημένο Κώδικα προστέθηκαν επιπλέον περιορισμοί όπως, μέσω της διαφήμισης και της προωθητικής ενέργειας να μην ενθαρρύνεται η υπερβολική ή/και χωρίς μέτρο στοιχηματική δραστηριότητα, να μην υπονοείται ότι η επιδεξιότητα διαδραματίζει καθοριστικό παράγοντα στην πρόβλεψη μελλοντικών αθλητικών γεγονότων, να μην παρουσιάζεται η συμμετοχή στη στοιχηματική δραστηριότητα ως προϋπόθεση ή μέσο για επιτυχημένες κοινωνικές, φιλικές ή επαγγελματικές σχέσεις.

Εκτός από πρόνοιες για την προστασία των παικτών, ποιες άλλες πρόνοιες περιλαμβάνονται ειδικότερα για τους ανήλικους;
Όσο αφορά την προστασία των ανήλικων προσώπων, η Αρχή έχει εισαγάγει συγκεκριμένες πρόνοιες σχετικά με το περιεχόμενο, την ηλικιακή στοχοποίηση, τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και την απαγόρευση συμπερίληψης χορηγού σε προϊόντα που απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά, όπως π.χ. παιδικές ποδοσφαιρικές φανέλες.

Τα τελευταία χρόνια είδαμε την αύξηση της επιρροής γνωστών προσωπικοτήτων μέσω των κοινωνικών δικτύων. Υπάρχει κάποια πρόνοια για αυτό;
Η αύξηση της επιρροής των λεγομένων «influencers» δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Το τι θεωρούμε αρνητικό είναι η συγκαλυμμένη διαφήμιση στοιχήματος, δηλαδή όταν ένα τέτοιο πρόσωπο ενσωματώνει στο περιεχόμενο της ανάρτησής του διαφήμιση κατά τρόπο που να υπονοεί ότι εκφράζει την άποψή του ως καταναλωτής ή ειδικός. Αυτό είναι παραπλανητικό, ιδιαίτερα εάν αναλογιστεί κανείς ότι, οι προσωπικότητες αυτές έχουν κάποια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό τους. Οι διαφημίσεις - και αυτό ισχύει για όλων των ειδών διαφημίσεων -πρέπει να είναι άμεσα αναγνωρίσιμες και διακριτές από οποιοδήποτε συντακτικό ή άλλο περιεχόμενο. Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Πρακτικής, πρόσωπο που περιλαμβάνει διαφήμιση στοιχήματος στο περιεχόμενο της δημοσίευσής του, πρέπει να καθιστά σαφή τη σχέση του με τον αδειούχο αποδέκτη, αλλά και ότι η δημοσίευση του συνιστά πληρωμένη διαφήμιση.

Σε τι θα πρέπει να δώσουν σημασία τα διαφημιστικά γραφεία σε ό,τι αφορά τις πρόνοιες που εισαγάγει ο νέος Κώδικας;
Τα διαφημιστικά γραφεία θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις διάφορες απαγορεύσεις και περιορισμούς που αφορούν το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Για σκοπούς σαφήνειας και ομοιόμορφης εφαρμογής των προνοιών, ο Κώδικας Πρακτικής προβλέπει την έκδοση πρακτικού οδηγού που θα διευκρινίζει τις διάφορες υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών. Ο πρακτικός οδηγός αναμένεται να εκδοθεί από την Αρχή μαζί με τον Κώδικα Πρακτικής. Επίσης, το επόμενο χρονικό διάστημα, θα διοργανωθούν σεμινάρια από μέρους της Αρχής προς τους εμπλεκόμενους φορείς για περαιτέρω επεξήγηση των προνοιών του Κώδικα.

Ποιες θα είναι οι συνέπειες και οι ποινές για όσους δεν εφαρμόζουν τον κώδικα πρακτικής;
Σε περίπτωση που η Αρχή διαπιστώσει ότι, πρόσωπο παραβιάζει τις πρόνοιες του Κώδικα, δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000). Το ύψος της ποινής καθορίζεται αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας