Π. Τέκλος: Δεν επηρέασαν επενδυτικά ταμεία πανδημία και lockdowns

InBusinessNews  13/01/2021 07:34
Π. Τέκλος: Δεν επηρέασαν επενδυτικά ταμεία πανδημία και lockdowns

Π. Τέκλος: Δεν επηρέασαν επενδυτικά ταμεία πανδημία και lockdowns

InBusinessNews  13/01/2021 07:34
Δεν επηρέασε τον τομέα επενδυτικών ταμείων και διαχειριστών οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες που προκάλεσαν πανδημία και lockdowns, καθώς το 2020 ο αριθμός των επενδυτικών ταμείων κατέγραψε αύξηση 15%. Μιλώντας στο InBusinessNews, o αντιπρόεδρος του CIFA, Πανίκος Τέκλος τόνισε πως το ενεργητικό των επενδυτικών ταμείων αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω αύξηση το 2021, ενώ πρόσθεσε πως η Κύπρος έχει επωφεληθεί από το Brexit στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με αριθμό επενδυτικών ταμείων και διαχειριστών να επιλέγουν την χώρα μας για να μεταφέρουν την έδρα τους.

RELATED ARTICLES

 
Διαβάστε ακόμα: Μαζικές απολύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο

Την ίδια ώρα, ο κ. Τέκλος εκφράζει την πεποίθηση πως και άλλες διεθνείς τράπεζες θα εκμεταλλευτούν την στρατηγική θέση και τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η Κύπρος για να δημιουργήσουν έδρα και παρουσία στη χώρα μας.
 

Πως εκτυλίχθηκε το 2020 για τα επενδυτικά ταμεία στην Κύπρο δεδομένων των επιπτώσεων της πανδημίας; Ποιες είναι οι διεθνείς τάσεις;
Παρόλες τις αντίξοες συνθήκες και συνεπακόλουθα της πανδημίας και των lockdowns, η Κύπρος έχει καταφέρει να αυξήσει τον αριθμό των επενδυτικών ταμείων και των Διαχειριστών το 2020 πέραν του 15% σε σχέση με το τέλος του 2019, ενώ το ενεργητικό παρέμεινε στα ίδια επίπεδα παρόλη την διακύμανση και σημαντική διόρθωση των τιμών το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο λόγω της πανδημίας. Αυτό ήταν αποτέλεσμα τόσο του καινούριου ενεργητικού που έχει επενδυθεί αλλά και λόγω του ότι η πλειοψηφία των ταμείων στην Κύπρο είναι επενδυμένα σε Private Equity και Real Estate των οποίων οι αποτιμήσεις γίνονται σε χαμηλότερη συχνότητα απ’ ότι των μετοχικών και ομολογιακών ταμείων.

Όσον αφορά τις διεθνείς τάσεις αξίζει να αναφερθούμε στην εισαγωγή των προνοιών και προτύπων επενδυτικών στρατηγικών που συμμορφώνονται και είναι φιλικές προς το περιβάλλον, την κοινωνία και την ορθολογιστική διακυβέρνηση, γνωστών σαν ESG (Environmental, Social, Governance)-compliant. Επιπλέον, τόσο η πανδημία του Covid-19, όσο και η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, έχουν επισπεύσει την ανάγκη για ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό (digital and technological transformation), και βλέπουμε όλο και περισσότερες εταιρείες στον τομέα αλλά και στις ευρύτερες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες να υλοποιούν τέτοιες δράσεις.
 
Τελικά ο τομέας επωφελήθηκε από το Brexit; Καταφέραμε να προσελκύσουμε κάποια ταμεία που ήθελαν να αλλάξουν την έδρα τους;
Το Brexit έχει ωφελήσει ιδιαίτερα τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα στην Κύπρο, ειδικά σε επίπεδο Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). Στον καθ’ αυτό τομέα των επενδυτικών ταμείων, αν και τα περισσότερα ταμεία ή/και Διαχειριστές που αποφάσισαν να αλλάξουν την έδρα τους από το Η.Β. επέλεξαν την κοντινή Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, εντούτοις, θεωρούμε πως καταφέραμε να προσελκύσουμε ικανοποιητικό αριθμό και στην Κύπρο. Επιπλέον, θεωρούμε ότι η αβεβαιότητα που επικρατούσε γύρω από το Brexit μέχρι πρότινος, έχει κρατήσει ένα σημαντικό αριθμό μικρομεσαίων – σε μέγεθος ενεργητικού για παγκόσμια επίπεδα – ταμείων αναποφάσιστα για την επόμενη τους κίνηση. Με την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε και Η.Β. μεγάλο μέρος της αβεβαιότητας φεύγει. Σε συνδυασμό με την όλο και μεγαλύτερη χρήση της τηλεργασίας και την ανάγκη βελτιστοποίησης του επιχειρησιακού μοντέλου των επενδυτικών ταμείων στη βάση των αναγκών και απαιτήσεων των επενδυτών τους για μείωση κόστους και καλύτερες αποδόσεις, στοχεύουμε στο να προσελκύσουμε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό το 2021.
 
Αισιοδοξείτε πως σύντομα θα δούμε διεθνείς τράπεζες να δημιουργούν υπηρεσίες custodian στην Κύπρο για να εξυπηρετούν τα κυπριακά επενδυτικά ταμεία;
Πέραν από τον γνωστό ελβετικό τραπεζικό όμιλο EFG, ο οποίος δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στις υπηρεσίες θεματοφυλακής (custody/depositary) σαν παράρτημα της Λουξεμβουργιανής θυγατρικής του τράπεζας, ευελπιστούμε ότι και άλλες διεθνείς τράπεζες θα εκμεταλλευτούν την στρατηγική θέση της Κύπρου και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει (μέλος της Ε.Ε., χαμηλότερα κόστη σε σχέση με Λουξεμβούργο και Ιρλανδία, προνομιούχο φορολογικό καθεστώς κ.ο.κ) και θα κάνουν το βήμα να δημιουργήσουν έδρα και παρουσία στη χώρα μας. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν γίνει διάφορες συναντήσεις και μέσω CIFA/Invest Cyprus και μέσω ιδιωτικών πρωτοβουλιών με διεθνείς τράπεζες με στόχο την προσέλκυση τους στην Κύπρο για προσφορά υπηρεσιών θεματοφυλακής και όχι μόνο. Είναι γνωστό ότι ο ευρύτερος τραπεζικός τομέας, τόσο στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια, αξιολογεί τις προκλήσεις που έχει φέρει η πανδημία και η 4η βιομηχανική επανάσταση και πολλές τράπεζες είτε έχουν ήδη συγχωνευτεί, είτε το μελετούν, είτε επιλέγουν να εστιάσουν στις υπηρεσίες που τους δημιουργούν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Το κύριο μέλημα είναι η μείωση των εξόδων και παράλληλα η αύξηση των εσόδων μέσω δημιουργίας νέων υπηρεσιών, καναλιών και προϊόντων. Η αύξηση του αριθμού των επενδυτικών ταμείων στη Κύπρο αλλά κυρίως η αναμενόμενη αύξηση στο ενεργητικό τους σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες προς Μέση Ανατολή, Αφρική και υπόλοιπη Ευρώπη πιστεύω δημιουργούν τις περγαμηνές και προοπτικές για να αξιολογήσουν οι διεθνείς τράπεζες σοβαρά την περίπτωση της Κύπρου και να την εντάξουν στο επιχειρησιακό τους μοντέλο.
 
Ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχει θέσει ο CIFA για το 2021;
Οι κύριες προτεραιότητες του CIFA για το 2021 έχουν ως εξής:
Α) Η περαιτέρω προώθηση και γνωστοποίηση της Κύπρου σαν ελκυστικός προορισμός ίδρυσης επενδυτικών ταμείων και διαχειριστών, καθώς και των καθ’ εαυτών επενδυτικών ευκαιριών στην Κύπρο.
Β)Η συνεχής παρακολούθηση και εξέλιξη του νομοθετικού και εποπτικού πλαισίου των κυπριακών επενδυτικών ταμείων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος.
Γ) Η περαιτέρω ενεργοποίηση των διαφόρων τεχνικών επιτροπών του Συνδέσμου, με στόχο την εμβάθυνση σε επίκαιρα τεχνικά θέματα, την ανάλυση συμβουλευτικών κειμένων που εκδίδονται από την European Securities and Markets Authority (ESMA) και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, και τη μελέτη και προβολή βέλτιστων διεθνών πρακτικών στον τομέα.
Δ) Η συνεχής επιμόρφωση τόσο των μελών του CIFA αλλά όσο και της ευρύτερης            κοινωνίας για τον τομέα των επενδυτικών ταμείων μέσω τακτικών παρουσιάσεων και σεμιναρίων.
 
Αναμένετε ότι θα αυξηθεί περαιτέρω το ενεργητικό των επενδυτικών ταμείων το 2021;
Το ενεργητικό των επενδυτικών ταμείων αναπροσαρμόζεται μέσω δύο παραγόντων: την αυξομείωση στις αξίες (valuations) των στοιχείων του ενεργητικού και τις καθαρές εισροές κεφαλαίων (διαφορά εισροών και εκροών). Ο δεύτερος παράγοντας αναμένεται να αυξηθεί τόσο λόγω της αυξημένης ζήτησης για καινούρια επενδυτικά ταμεία, όσο και λόγω των παρατεταμένων χαμηλών επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών. Ο πρώτος παράγοντας χρήζει ενδελεχούς μελέτης διότι εξαρτάται από το πως θα κινηθούν οι αγορές των διαφόρων επενδυτικών τάξεων στις οποίες επενδύει το κάθε ταμείο. Σε γενικές γραμμές, παρόλη την αναμενόμενη διακύμανση των τιμών, αναμένεται μια ανοδική τάση κυρίως λόγω της επικείμενης αισιοδοξίας σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 και των πρωτοβουλιών εκ μέρους των διαφόρων κρατών για την αναστήλωση των τοπικών οικονομιών και κατ’ επέκταση της παγκόσμιας οικονομίας. Έχοντας όλα αυτά υπόψη, ναι, αναμένεται περαιτέρω αύξηση στο ενεργητικό των επενδυτικών ταμείων το 2021.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας