Σεμινάριο ΚΕΒΕ: Turn around and financial crisis management for small enterprises in Cyprus

Δελτίο τύπου  14/09/2020 10:15
Σεμινάριο ΚΕΒΕ: Turn around and financial crisis management for small enterprises in Cyprus

Σεμινάριο ΚΕΒΕ: Turn around and financial crisis management for small enterprises in Cyprus

Δελτίο τύπου  14/09/2020 10:15
Η πανδημία του κορωνοϊού έχει θέσει σε συναγερμό την παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της κρίσης θα είναι εντονότερες ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις / οργανισμούς.

RELATED ARTICLES


 
Λαμβάνοντας μέρος στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΕΒΕ με θέμα:”TURN AROUND AND FINANCIAL CRISIS MANAGEMENT FOR SMALL ENTERPRISES IN CYPRUS” θα έχετε τη δυνατότητα να εφαρμόσετε ένα στρατηγικό και δομημένο πλαίσιο διαχείρισης χρηματοπιστωτικών κρίσεων χρησιμοποιώντας  τη μέθοδο της καμπύλης ανάκαμψης (Turn-around Curve), η οποία μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση σε περιόδους κρίσεων, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα οι σωστές αποφάσεις.
 
Μέσω του προγράμματος αυτού που είναι πλήρως επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ θα έχετε τη δυνατότητα να:
 
  • Αξιολογείτε τους επιχειρηματικούς κινδύνους για την επιχείρηση/ οργανισμό σας, να  περιγράφετε τις διαφορετικές πηγές κινδύνων και να γνωρίζετε τα επίπεδα αντοχής σας.
  • Εντοπίζετε έγκαιρα μια πιθανή κρίση και να επιμετράτε σωστά το μέγεθος της επικινδυνότητας  για την επιχείρηση/ οργανισμό σας.
  • Επεξηγείτε και να αναλύετε τη Στρατηγική των Εταιρικών Λειτουργιών (Strategic Corporate Operations) με τη χρησιμοποίηση και αξιοποίηση συγκεκριμένων εργαλείων και μοντέλων ανάλυσης (Value Chain and Competitive Advantage Models).
  • Ερμηνεύετε τις επιδράσεις πάνω σε σημαντικές οικονομικές καταστάσεις όπως το λογαριασμό κερδών-ζημιών (Profit-loss Account), ταμειακής ροής (cash flow) και ισολογισμού (balance sheet).
  • Επιμετράτε επακριβώς την επικερδότητα που προκύπτει από κάθε πελάτη, στηριζόμενοι στο πραγματικό κόστος των προϊόντων/ υπηρεσιών που πωλούν (θα αναλυθούν τρεις συγκεκριμένες μεθοδολογίες).
 
 
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 6 & 7 Οκτωβρίου 2020 στο κτίριο του ΚΕΒΕ, 2ο όροφο από το ξένο εμπειρογνώμονα κ. Philip Ammerman. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα, όμως συζητήσεις και παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν και στην Ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Υποδιευθυντές Τμημάτων και γενικά σε Επιστημονικό προσωπικό μικρών επιχειρήσεων και οργανισμών (μέχρι 49 εργαζόμενοι) που έχει υπεύθυνη θέση αναφορικά με τις πωλήσεις, την διανομή, την διαχείριση αποθεμάτων, την εξυπηρέτηση των πελατών, το Μάρκετινγκ και γενικά το στρατηγικό σχεδιασμό.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Ζωή Πιερίδου, Λειτουργό Τμήματος Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΚΕΒΕ στο τηλ. 22889840 ή email: z.pieridou@ccci.org.cy 
 
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας