Οι επενδύσεις της Demetra Holdings

InBusinessNews  15/07/2020 11:44
Οι επενδύσεις της Demetra Holdings

Οι επενδύσεις της Demetra Holdings

InBusinessNews  15/07/2020 11:44

Στη δημοσιότητα έδωσε η Demetra Holdings Plc την τριμηνιαία έκθεση αναφορικά με την κατάσταση επενδύσεων της.

RELATED ARTICLES


 
Όπως προκύπτει:
 

  • Η επένδυση της εταιρείας στην Ελληνική Τράπεζα αντιπροσωπεύει το 74.40%  του χαρτοφυλακίου της Demetra Holdings (Λογιστική αξία: €197,844,447 για μετοχές και €11,486 για εταιρικά χρεόγραφα), ποσοστό το οποίο αντιπροσωπεύει το 21% της μετοχικής δομής της Ελληνικής Τράπεζας.

Επίσης,  η Demetra Holdings κατέχει:

  • Επενδύσεις ολικής λογιστικής αξίας €41,490,450 στον τομέα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων
           -Στην Κύπρο
           -Στη Ρουμανία
           -Στη Βουλγαρία 
  • Επενδύσεις σε άλλα έργα σε ποσοστό 4.93% και συνολικής αξίας €13,122,707
  • Το 2.78% των μετοχών της Logicom Public Ltd, αξίας €7,387,459
  • Το 1.20%  των μετοχών της Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd αξίας €3,194,706
  • Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά με 0.47% ποσοστό ολικού ενεργητικού, αξίας €1,239,561
 
Και μικρότερες επενδύσεις ως ακολούθως:
 
  • Το 0.31% της NETinfo Plc, αξίας €830,431
  • Το 0.04% της Argus Lamda Fund Class B Series 1, αξίας €103,524
  • Το 0.04% της SFS Group Public Company Ltd, αξίας €103,106
  • Το 0.03% της Ermes Department Stores Plc, αξίας €85,000

Η ολική λογιστική αξία των πιο πάνω επενδύσεων ανέρχεται σε €265,412,877

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας