Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Prior Capital

InBusinessNews  03/07/2020 14:59
Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Prior Capital

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Prior Capital

InBusinessNews  03/07/2020 14:59
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε συνέχεια της απόφασης που δημοσιεύθηκε στις 6 Μαρτίου 2020, ανακοινώνει ότι, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2020, αποφάσισε να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της εταιρείας Prior Capital Cy Ltd με Αριθμό 221/13, δυνάμει του άρθρου 9(3)(β) της Οδηγίας ΟΔ87-05 για την Ανάκληση και Αναστολή Άδειας Λειτουργίας και των άρθρων 8(1)(γ) και 71(6)(γ) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (‘ο Νόμος’).

RELATED ARTICLES


 
Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, καθότι δεν ικανοποιήθηκε ότι η Εταιρεία συμμορφώνεται με το άρθρο 22(1) του Νόμου, ως προς τη διαρκή τήρηση του όρου που τίθεται στο άρθρο 17(9) του Νόμου, ως εξειδικεύεται περαιτέρω στις παραγράφους 4, 6 και 9 της Οδηγίας ΟΔ87-01, αναφορικά με την προστασία των κεφαλαίων των πελατών της και κατ’ επέκταση δεν πληροί πλέον τους όρους χορήγησης της άδειας λειτουργίας της.
 
Ενόψει της απόφασης για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, η Εταιρεία οφείλει:
(i) Να διασφαλίσει ότι δεν παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες.
(ii) Άμεσα και άνευ οποιασδήποτε καθυστέρησης, να διασφαλίσει ότι όλες οι αναφορές στους διαδικτυακούς της τόπους, και οπουδήποτε αλλού, σχετικά με την παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών δραστηριοτήτων, καθώς και με την αδειοδότηση και εποπτεία της από την ΕΚΚ έχουν διαγραφεί.
 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεχίζει τη διερεύνηση του θέματος που προέκυψε με την Εταιρεία.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας