ΕΤΕΚ: Να υιοθετηθεί η νέα στρατηγική VisionZero «Μηδέν Ατυχήματα»

Δελτίο Τύπου  18/11/2019 11:00
ΕΤΕΚ: Να υιοθετηθεί η νέα στρατηγική VisionZero «Μηδέν Ατυχήματα»

ΕΤΕΚ: Να υιοθετηθεί η νέα στρατηγική VisionZero «Μηδέν Ατυχήματα»

Δελτίο Τύπου  18/11/2019 11:00
Με αφορμή το πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σε εργοτάξιο στη Λεμεσό, ανεβάζοντας σε έντεκα (11) τον συνολικό αριθμό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, επιπρόσθετα των δύο (2) θανατηφόρων ατυχημάτων σε αυτοεργοδοτούμενους εντός του 2019, το ΕΤΕΚ εκφράζει και δημόσια ξανά την έντονη ανησυχία και προβληματισμό του για την παρατηρούμενη έλλειψη Κουλτούρας και Συνείδησης Ασφάλειας παρά τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται.

RELATED ARTICLES


 
Το ΕΤΕΚ έθετε και θέτει τα θέματα ασφάλειας και υγείας ψηλά στις προτεραιότητές του και συμμετέχει ενεργά στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας. Εντατικοποιώντας τη δράση του προς το σκοπό αυτό έχει προσχωρήσει ως επίσημος εταίρος στην Παγκόσμια Εκστρατεία VisionZero και καλεί επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως υιοθετήσουν αυτή τη νέα στρατηγική και να εφαρμόσουν τους 7 Χρυσούς της Κανόνες, που επεξηγούνται στην επίσημη ιστοσελίδα της εκστρατείας:

http://visionzero.global/sites/default/files/2019-06/WEB-3176-AISS-VisionZero-BrochureGrec-20190528.pdf
 
Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προωθεί, μεταξύ άλλων δράσεων, συγκεκριμένες εισηγήσεις για τη λήψη οριζόντιων μέτρων διασφάλισης της συμμόρφωσης για την εφαρμογή της πρόληψης, για τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών καθώς και δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών του σε θέματα ασφάλειας και υγείας.
 
Η παρατηρούμενη κατά την τελευταία διετία αύξηση των ατυχημάτων και ειδικά των θανατηφόρων και σοβαρών εργατικών ατυχημάτων επιβάλλει εντατικοποίηση των προσπαθειών και προώθηση δράσεων για καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας, από όλους τους εμπλεκομένους. Παράλληλα, επιβάλλεται όπως το Κράτος αυξήσει τους πόρους που διατίθενται προς το σκοπό αυτό και ιδιαίτερα για την εποπτεία για καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας.
 
Το Επιμελητήριο καλεί τα μέλη του Μηχανικούς, οι οποίοι ως επιστήμονες και εμπειρογνώμονες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή λύσεων και λήψη αποφάσεων στους πλείστους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως θέτουν τα θέματα αυτά ψηλά στις προτεραιότητες τους και όπως εφαρμόζουν τις αρχές πρόληψης σε κάθε ενέργεια και απόφασή τους. Καλεί επίσης κάθε εργοδότη να εφαρμόζει πιστά τη νομοθεσία για ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Ταυτόχρονα, το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών και δηλώνει πρόθυμο για συνεργασίες που θα υποβοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου της παγκόσμιας εκστρατείας ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας