Πανίκος Νικολάου: Αναπόφευκτη η αλλαγή συστήματος αμοιβών τραπεζικών υπαλλήλων

InBusinessNews  18/10/2019 13:48
Πανίκος Νικολάου: Αναπόφευκτη η αλλαγή συστήματος αμοιβών τραπεζικών υπαλλήλων

Πανίκος Νικολάου: Αναπόφευκτη η αλλαγή συστήματος αμοιβών τραπεζικών υπαλλήλων

InBusinessNews  18/10/2019 13:48
Στις σημερινές θέσεις των ευρωπαϊκών τραπεζιτικών εργασιών επικεντρώθηκε μιλώντας στο 10th Limassol Economic Forum ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, επισημαίνοντας τις διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία. 

RELATED ARTICLES


 
Τόνισε την ανάγκη μετασχηματισμού, η οποία δεν είναι μόνο απαραίτητη για να λειτουργούν οι τράπεζες πιο αποτελεσματικά, αλλά και επειδή είναι κάτι που απαιτούν όλο και περισσότερο οι πελάτες, στη νέα εποχή, της υψηλής τεχνολογίας.
 
Η νέα τεχνολογία αλλάζει ριζικά το πρόσωπο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αλλά και την παραδοσιακή κατανόηση του τραπεζικού τομέα. Σύμφωνα με τον Πανίκο Νικολάου, οι ευρωπαϊκές τράπεζες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μια σειρά διαρθρωτικών προκλήσεων, που έχουν ως αντίκτυπο τους την χαμηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων.
 
2
 
3

 
«Τα τελευταία χρόνια, οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ παρουσιάζουν χαμηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων έναντι του κόστους των ιδίων κεφαλαίων. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων των εισηγμένων τραπεζών της ζώνης του ευρώ, που περιλαμβάνονται στον δείκτη Eurostoxx, είναι περίπου 8% χαμηλότερη από το κόστος ιδίων κεφαλαίων που εκτιμάται στο 13%», σημείωσε.
 
Ο ίδιος συνέχισε παρουσιάζοντας τις διαρθρωτικές προκλήσεις που έχουν αντίκτυπο στην απόδοση:
 
Πίεση στο καθαρό περιθώριο επιτοκίου
Η ευρωπαϊκή τράπεζα, τον Σεπτέμβριο, παρέτεινε μια πενταετή περίοδο αρνητικών επιτοκίων, μειώνοντας περαιτέρω το επιτόκιο σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων, από -0,4% σε -0,5%. Επίσης, η ΕΚΤ ανανέωσε το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Η ανταγωνιστική πίεση στα επιτόκια δανεισμού συνεχίζεται λόγω της σημαντικής πλεονάζουσας ρευστότητας στην αγορά. Επιπλέον, ο ανταγωνισμός από τις FinTech θα μπορούσε να εντείνει τη συρρίκνωση των καθαρών εσόδων από τόκους.
 
Κόστος προς εισόδημα
Η βελτίωση της αποδοτικότητας ως προς το κόστος είναι μία από τις βασικές προκλήσεις που οφείλονται στο χαμηλότερο εισόδημα- τρόπος αντιμετώπισης του περιβάλλοντος χαμηλού επιτοκίου που παρεμποδίζει την παραγωγή εσόδων.
Τα πιο παραδοσιακά μέτρα εξοικονόμησης κόστους περιλαμβάνουν μείωση του μεγέθους και κλείσιμο υποκαταστημάτων και επέκταση στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αποδοτικών από πλευράς κόστους. Ωστόσο, η ψηφιοποίηση συνεπάγεται βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο κόστος.
Η ενοποίηση της αγοράς και οι συγχωνεύσεις μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα.
 
Ζητήματα κληρονομιάς
Οι νοτιοευρωπαϊκές τράπεζες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των μη εξυπηρετούμενων δανείων που απορροφούν επιχειρησιακές ικανότητες, δεσμεύουν κεφάλαια και συνεπάγονται υψηλό διοικητικό κόστος.
 
• Ρύθμιση
Η βιομηχανία κυριαρχείται από την αύξηση των κανονιστικών ρυθμίσεων κατά τα τελευταία έτη, όπως οι υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Τα αυστηρά πρότυπα AML και KYC μειώνουν το πελατολόγιο.
 
• Ψηφιακή διάσπαση
Η διάσπαση συνήθως υποδηλώνει ένα πρόβλημα, αλλά στην περίπτωση αυτή αποτελεί πρόβλημα και ευκαιρία. Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα αλλάζουν την πρόταση αξίας των υφιστάμενων αγαθών και υπηρεσιών.

Ο Πανίκος Νικολάου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κλειδί για τις τράπεζες είναι να εντοπίσουν τρόπους μετασχηματισμού και συνεχούς εξέλιξης ενόψει της νέας τεχνολογίας, οδηγώντας στην αποτελεσματικότητα και αλλάζοντας τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, προς τις ανάγκες των πελατών.
 
4
 
Αναπόφευκτη η αλλαγή συστήματος αμοιβών τραπεζικών υπαλλήλων

Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση στο πλαίσιο συζήτησης ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, δήλωσε ότι η αλλαγή του συστήματος αμοιβών των τραπεζικών υπαλλήλων είναι αναπόφευκτη, σημειώνοντας ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για το θέμα. 
 
«Οι τράπεζες πρέπει να κινηθούν γρήγορα και να συζητήσουν με τις συντεχνίες για να προωθήσουν ένα πιο δίκαιο» σύστημα αμοιβών. Θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα αμοιβών στη βάση της απόδοσης και της θέσης. Αυτό δεν θα γίνει φέτος, ίσως συμβεί τον επόμενο χρόνο αλλά θα γίνει και αυτό είναι κάτι που είναι αναπόφευκτο, ανέφερε χαρακτηριστικά. 
 
 
5
 
7

 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας