Δύο παραιτήσεις εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών

InBusinessNews  11/07/2019 12:01
Δύο παραιτήσεις εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών

Δύο παραιτήσεις εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών

InBusinessNews  11/07/2019 12:01
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοίνωσε δύο παραιτήσεις εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών.

RELATED ARTICLES


 
Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι, στις 31.05.2019, η Εταιρεία Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Rosway Nominees Ltd, παραιτήθηκε ρητώς από την άδεια λειτουργίας της, δυνάμει του άρθρου 16(1) του περί Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012, ως εκάστοτε ισχύει (ο ‘Νόμος’). Συνεπώς, η άδεια λειτουργίας της εν λόγω εταιρείας, η οποία της είχε χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,  έχει παύσει να ισχύει από την ανωτέρω ημερομηνία και η ΕΚΚ έχει διαγράψει το όνομα αυτής από το σχετικό Μητρώο.
 
Εξάλλου, ανακοινώθηκε επίσης ότι η Εταιρεία Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Z. Holender Cyprus Office Ltd παραιτήθηκε ρητώς από την άδεια λειτουργίας της, δυνάμει του άρθρου 16(1) του περί Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012,. Συνεπώς, η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας έχει παύσει να ισχύει από την ανωτέρω ημερομηνία και η ΕΚΚ έχει διαγράψει το όνομα αυτής από το σχετικό Μητρώο.
 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16(4) του Νόμου, οι δύο εταιρείες παραμένουν υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μέχρι τη συμμόρφωση τους με οποιεσδήποτε εκκρεμείς υποχρεώσεις τους
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας