Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου εντοπίζει αδιαφάνεια στη διαδικασία επιλογής διαφημιστικού γραφείου από την ΚΕΔΙΠΕΣ

Δελτίο Τύπου  10/06/2019 17:00
Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου εντοπίζει αδιαφάνεια στη διαδικασία επιλογής διαφημιστικού γραφείου από την ΚΕΔΙΠΕΣ

Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου εντοπίζει αδιαφάνεια στη διαδικασία επιλογής διαφημιστικού γραφείου από την ΚΕΔΙΠΕΣ

Δελτίο Τύπου  10/06/2019 17:00

To Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ) εκφράζει την απογοήτευσή του για τις αδιαφανείς, κατά την άποψη του Συνδέσμου, διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην προκήρυξη διαγωνισμού για Επιλογή Διαφημιστικού Γραφείου από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ), την αξιολόγηση των προσφορών και την ενημέρωση των αποτυχόντων προσφοροδοτών. 

RELATED ARTICLES

Συγκεκριμένα, τα έγγραφα του διαγωνισμού δεν περιλάμβαναν αναφορά σε μέγιστο προϋπολογισμό, όπως προνοείται από τις αρχές καλής πρακτικής διεθνώς. Επιπρόσθετα, οι αποτυχόντες προσφοροδότες δεν έχουν ενημερωθεί ούτε για τη βαθμολογία τους, ούτε για τον επιτυχόντα προσφοροδότη και τη δική του βαθμολογία, παρόλο που αναφέρεται στην προκήρυξη (άρθρο 5.1.) ότι «η Σύμβαση θα ανατεθεί στον Προσφοροδότη η προσφορά του οποίου πληροί τους όρους και απαιτήσεις της πρόσκλησης και θα έχει αναδειχθεί ως η προσφορά με τη ψηλότερη τελική κατάταξη (στάθμιση τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης)». Αντίθετα, σε απάντηση επιστολής του Συνδέσμου, ο οποίος ήρθε σε επαφή με την ΚΕΔΙΠΕΣ για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη βαθμολόγηση και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, η Υπηρεσία Αγορών και Προσφορών της ΚΕΔΙΠΕΣ ανέφερε ότι εσωτερικές διαδικασίες δεν επιτρέπουν αυτή την πληροφόρηση.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Μάριος Ιωάννου, δήλωσε σχετικά: «Για λόγους διαφάνειας, θεωρούμε εύλογο ότι οι προσφοροδότες δικαιούνται να λάβουν διαφανή πληροφόρηση, που να συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις δικές τους βαθμολογίες, καθώς επίσης και ενημέρωση για τον επιτυχόντα προσφοροδότη. Σκοπεύουμε να ενημερώσουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς η ΚΕΔΙΠΕΣ μπορεί τεχνικά να μην αποτελεί εταιρεία του δημόσιου τομέα, αλλά ουσιαστικά ανήκει στο Κράτος και άρα στον φορολογούμενο πολίτη. Στο πλαίσιο του ρόλου μας ως Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις αρχές καλής πρακτικής που έχουν αναδειχθεί στον τομέα διαφήμισης και επικοινωνίας διεθνώς και να εντοπίζουμε τυχόν παραλείψεις και περιπτώσεις αδιαφάνειας, ώστε η διαδικασία των διαγωνισμών για την ανάθεση διαφημιστικών λογαριασμών να γίνεται με τον πιο ομαλό και αποδοτικό τρόπο, ιδιαίτερα όταν αυτοί αφορούν σε χρήματα του δημοσίου.»

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας