Δημοσκόπηση ΕΥ: Η αξιοποίηση των υπευθύνων κινδύνου σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού ενισχύει την εμπιστοσύνη

Δελτίο Τύπου  23/05/2019 12:16
Δημοσκόπηση ΕΥ: Η αξιοποίηση των υπευθύνων κινδύνου σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού ενισχύει την εμπιστοσύνη

Δημοσκόπηση ΕΥ: Η αξιοποίηση των υπευθύνων κινδύνου σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού ενισχύει την εμπιστοσύνη

Δελτίο Τύπου  23/05/2019 12:16
Η εμπλοκή υπευθύνων κινδύνου (Chief Risk Officers – CROs) σε έργα αναδυόμενων τεχνολογιών και ψηφιακού μετασχηματισμού βελτιώνει την εμπειρία των χρηστών, ενώ ενισχύει την εμπιστοσύνη της ηγεσίας στην υλοποίηση αυτών των έργων και μειώνει το κόστος εκτέλεσης. Αυτό προκύπτει από δημοσκόπηση της ΕΥ, κατά τη διάρκεια ενός webcast με τίτλο “How can you turn digital risk into a source of competitive advantage?”, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 1.200 στελέχη. 

RELATED ARTICLES


Το 59% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η εμπλοκή CROs σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού οδηγεί σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ψηφιακές διαδικασίες και στην αποτελεσματική ολοκλήρωση των έργων. Ωστόσο, το 57% δηλώνει ότι, σήμερα, η συμμετοχή των CROs σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού είναι από περιορισμένη έως μηδενική.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η σύγκλιση κλάδων και νέων επιχειρηματικών μοντέλων έρχονται στην επιφάνεια μαζί με την ταχεία πρόοδο της τεχνολογίας. Όλοι οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι είχαν έργα σε εξέλιξη, στα οποία είχαν συμπεριλάβει αναδυόμενες τεχνολογίες στους τομείς του cloud (54%), της ψηφιακής τεχνολογίας (53%), των αυτοματισμών (40%), και των προηγμένων analytics (37%).
Ωστόσο, οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι η συμμετοχή CROs σε αυτά τα έργα ήταν είτε μηδενική (12%), είτε περιορισμένη ή μερική (40%), ενώ μόνο το 12% δήλωσε ότι οι CROs είχαν πλήρη εμπλοκή στα έργα αυτά. 

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οι επιχειρήσεις θα χρειαστούν μια ουσιαστική αλλαγή στη νοοτροπία τους, για να εξελίξουν τον σημερινό τρόπο διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης, σε μια ψηφιακή λειτουργία που θα δημιουργεί στρατηγική αξία.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (65%) συμφώνησε ως προς την ανάγκη ανατροπών στις λειτουργίες κινδύνου και εταιρικής διακυβέρνησης των επιχειρήσεων για να ενισχυθεί η δημιουργία στρατηγικής αξίας. Το 31% ψήφισε την ενσωμάτωση όλων των λειτουργιών κινδύνου σε μία προσέγγιση (όπως ο εσωτερικός έλεγχος, ο επιχειρηματικός κίνδυνος, οι νομικές υπηρεσίες, η συμμόρφωση, η υγιεινή και ασφάλεια). Το 21% δήλωσε ότι η εφαρμογή νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών κινδύνου, όπως η ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών, η τεχνητή νοημοσύνη και τα προηγμένα analytics, θα ήταν καθοριστικής σημασίας για τον μετασχηματισμό της λειτουργίας κινδύνου. Σύμφωνα με το 21,5% των ερωτηθέντων, μια προσέγγιση για την παρακολούθηση των κινδύνων που βασίζεται στα δεδομένα, θα έδινε ώθηση στις απαραίτητες ανατροπές, ενώ 17,5% δήλωσε ότι ένα πιο τεχνικό πρόγραμμα κινδύνου, με βάση τα δεδομένα, θα απαιτούσε την υποστήριξη εξειδικευμένων πόρων και κατάρτισης. 

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Συνέταιρος και Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, τονίζει: «Η διαχείριση κινδύνου δεν αφορά μόνο στη μείωση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στις δραστηριότητες μιας επιχείρησης αλλά και στον τρόπο οργάνωσης και επίτευξης των στόχων της. Οι Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΔΚ) πρέπει από τη μια να εξισορροπήσουν τη διαχείριση των κινδύνων της επιχείρησης τους αλλά ταυτόχρονα να κινηθούν και αρκετά γρήγορα ώστε να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις τους να εκμεταλλευτούν και να επωφεληθούν από τις νέες ευκαιρίες, κάνοντας χρήση νέων δεδομένων, νέων τεχνολογιών και νέων δεξιοτήτων».
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας