Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos αντιπροσωπεύει σήμερα την AXA XL στην Κύπρο

  15/05/2019 08:30
Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos αντιπροσωπεύει σήμερα την AXA XL στην Κύπρο

Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos αντιπροσωπεύει σήμερα την AXA XL στην Κύπρο

  15/05/2019 08:30

Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos σήμερα αντιπροσωπεύει αριθμό συνδικάτων των Lloyd’s - ένα από τα οποία είναι η XL Catlin (κορυφαίος παγκόσμιος ασφαλιστής και αντασφαλιστής εμπορικών κινδύνων, στον κλάδο περιουσίας και ζημίων με ισχυρή παρουσία στη Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ασία) από το 2005. Μετά την πρόσφατη εξαγορά της XL Group από την AXA η οποία πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2018, η AXA XL εκπροσωπείται πλέον από τον όμιλο G.A.P. Vassilopoulos εδώ στην Κύπρο.

Οι βασικές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες της AXA XL έχουν αξιολογηθεί με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες πιστοληπτικές βαθμίδες: AM Best A +, S & P AA-, Fitch AA-, Moody's A1.

Οι ισχυρές συνέργειες μεταξύ της AXA και της XL Group παρέχουν ευκαιρίες για σημαντική δημιουργία αξίας που αντικατοπτρίζουν την οικονομική δύναμη και την εμπιστοσύνη της AXA μαζί με το επιχειρηματικό πνεύμα και την ευελιξία του Ομίλου XL Catlin.

Σχετικά με την AXA
Ο Όμιλος AXA είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο της ασφάλισης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με 165.000 υπαλλήλους που εξυπηρετούν 105 εκατομμύρια πελάτες σε 64 χώρες. Το 2017, τα IFRS έσοδα ανήλθαν σε 98,5 δισ. ευρώ και τα κέρδη σε 6,0 δις. ευρώ. Η AXA διαχειριζόταν 1,439 δισ. ευρώ περιουσιακά στοιχεία  μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2017.

Σχετικά με την XL Group Ltd
Η XL Group Ltd (NYSE:XL), μέσω των θυγατρικών της και με την επωνυμία XL Catlin, είναι μια παγκόσμια ασφαλιστική και αντασφαλιστική εταιρεία που παρέχει εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα για ακίνητα, ζημίες και ειδικά προϊόντα που απευθύνονται σε βιομηχανικές, εμπορικές και επαγγελματικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Οι πελάτες μέσω της XL Catlin, αναζητούν λύσεις για τους πιο πολύπλοκους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.

G.A.P Vassilopoulos Group
Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos ιδρύθηκε το 1964 με ένα όραμα να εξυπηρετήσει την εμπορική κοινότητα παρέχοντας αλληλένδετες υπηρεσίες κάτω από την ίδια στέγη σαν «One-Stop-Shop». Μέσα από συνεχή ανάπτυξη, ο Όμιλος σήμερα κατατάσσεται μεταξύ των 25 κορυφαίων οργανισμών στην Κύπρο και παρέχει υπηρεσίες στους τομείς των Μεταφοράς, Αποθήκευσης, Διανομής, στον Χρηματοοικονομικό τομέα αλλά και στον κλάδο της Φιλοξενίας και του Καταναλωτή. Ο Όμιλος G.A.P. Vassilopoulos εργοδοτεί πέραν των 1,200 ατόμων. Σήμερα δραστηριοποιείται μέσω 3,000 γραφείων/συνεργατών/σημεία πώλησης σε όλη την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και το Ισραήλ.

Στοιχεία επικοινωνίας
Κεντρικά Γραφεία 
Λεωφόρος Στροβόλου 20, Τ.Κ 2011 
Τ.Θ. 23897, 1687 Λευκωσία, Κύπρος.
Tel: +357 22 710500
Fax: +357 22 514099
Email: insurance@gapgroup.com
Web: www.gapgroup.com
         www.gapinsuranceagency.com

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας