ΥΠΕΣ: Εντός του 2019 το σύστημα «Ιππόδαμος» της Πολεοδομίας

InBusinessNews  25/04/2019 07:57
ΥΠΕΣ: Εντός του 2019 το σύστημα «Ιππόδαμος» της Πολεοδομίας

ΥΠΕΣ: Εντός του 2019 το σύστημα «Ιππόδαμος» της Πολεοδομίας

InBusinessNews  25/04/2019 07:57
Υπό ανάπτυξη βρίσκεται το Πληροφοριακό Σύστημα “Ιππόδαμος” το οποίο σκοπό έχει τη Μηχανογράφηση της πλειοψηφίας των διαδικασιών του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. 

RELATED ARTICLES

 
Σύμφωνα με απάντηση του υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Πετρίδη, σε ερώτηση του Βουλευτή, Κυριάκου Χατζηγιάννη, το εν λόγω σύστημα, το οποίο στην παρούσα φάση βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία, χωρίζεται σε υποσυστήματα που αφορούν μεταξύ άλλων τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό, την υποβολή και εξέταση Πολεοδομικών Αιτήσεων, τη Διαχείριση Πολεοδομικών Έργων, Κυβερνητικών Οικισμών και Θεμάτων Λογιστηρίου.
 
Το υποσύστημα που αφορά τις Πολεοδομικές Αιτήσεις, θα υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από τους πολίτες/μελετητές για εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας, καθώς επίσης θα παρέχει τα απαιτούμενα εργαλεία στους εσωτερικούς χρήστες (προσωπικό του ΤΠΟ) για τη διαχείριση της αίτησης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
 
Σύμφωνα με τον ΥΠΕΣ: η ολοκλήρωση και η εφαρμογή του Συστήματος “Ιππόδαμος” αναμένεται εντός του 2019.
 
 
 
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας