Εθνική Αρχή Στοιχημάτων: Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων για την πλήρωση κενών θέσεων

  19/04/2019 08:25
Εθνική Αρχή Στοιχημάτων: Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων για την πλήρωση κενών θέσεων

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων: Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων για την πλήρωση κενών θέσεων

  19/04/2019 08:25

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση των κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργών ΕΑΣ Κλίμακας Α8-A10-A11 (10 θέσεις) και Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών Κλίμακας Α2-A5-A7 (5 θέσεις) οι οποίες διεξήχθησαν στις 26 Ιανουαρίου 2019.

RELATED ARTICLES


Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί ο αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις (κατά σειρά επιτυχίας) ο οποίος θα είναι ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων, νοουμένου ότι, οι επιτυχόντες πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα ως προβλέπονταν στην προκήρυξη ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017. 

Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων www.nba.gov.cy και θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας