5 τρόποι με τους οποίους ένας Business Coach μπορεί να βοηθήσει νέες επιχειρήσεις

Δελτίο Τύπου  18/04/2019 17:10
5 τρόποι με τους οποίους ένας Business Coach μπορεί να βοηθήσει νέες επιχειρήσεις

5 τρόποι με τους οποίους ένας Business Coach μπορεί να βοηθήσει νέες επιχειρήσεις

Δελτίο Τύπου  18/04/2019 17:10
Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, με περιορισμένο περιθώριο λάθους, οι ιδρυτές νέων επιχειρήσεων αντιλαμβάνονται πως είναι δύσκολο εώς αδύνατο να ελέγχουν τα πάντα. Κάθε νέα επιχείρηση απαιτεί αφοσίωση και τεχνογνωσία σε διαφορετικούς τομείς, για να μπορεί να προσαρμόζεται στις αλλαγές, να διαχειρίζεται τις προκλήσεις και να αναπτύσσεται.

RELATED ARTICLES


Γι’ αυτό είναι σημαντική η συμβολή ενός business coach: ενός αντικειμενικού εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος έρχεται να βοηθήσει νέες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Πιο κάτω παρουσιάζονται πέντε τρόποι με τους οποίους ένας business coach μπορεί να βοηθήσει νέες επιχειρήσεις:

Στρατηγική και σχεδιασμός: Κάθε ιδιοκτήτης επιχείρησης έχει επενδύσει προσωπικά στην εταιρεία του, τόσο σε οικονομικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο, γεγονός που τον κάνει μεροληπτικό. Με την εμπειρία και τη γνώση της αγοράς αλλά και διαφορετικών βιομηχανιών ένας business coach μπορεί να βοηθήσει στο να τεθούν ρεαλιστικοί στόχοι και να υποδείξει την κατάλληλη στρατηγική για την επίτευξή τους. Ταυτόχρονα, μπορεί να προτείνει αποδεδειγμένους τρόπους για μείωση των λειτουργικών εξόδων και αύξηση των εισοδημάτων. 

Λογοδοσία: Σε ό,τι αφορά τη διαχείρηση της δικής του επιχείρησης, ο κάθε ιδιοκτήτης δίνει με μεγαλύτερη ευκολία ελαφρυντικά στον εαυτό του, αφιερώνοντας όλη του την προσοχή και το χρόνο στα δυνατά στοιχεία και αγνοώντας τις αδυναμίες που πιθανό να υπάρχουν. Επομένως, το να πρέπει να λογοδοτήσει σε κάποιον τον βοηθά να θέσει σωστά τις προτεραιότητες της επιχείρησης, δίνοντάς του την απαραίτητη ώθηση για να δουλέψει προς επίτευξη των στόχων του. 

Διοίκηση: Ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι έχει τα απαραίτητα προσόντα για να τη διοικήσει. Σε μια νέα επιχείρηση, ένα ικανό προσωπικό είναι το κλειδί της επιτυχίας, χρειάζεται όμως τη διπλάσια προσπάθεια για να το διατηρήσεις. Οι εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν να δουν, να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν το όραμα του ιδιοκτήτη για να έχουν κίνητρο να αποδίδουν στο έπακρο των δυνατοτήτων τους. Ένας business coach μπορεί να λειτουργήσει ως μέντορας, να βοηθήσει τον ιδιοκτήτη να αποκτήσει ή να βελτιώσει τις ηγετικές του ικανότητες, να διευκολύνει τη μέθοδο λήψης αποφάσεων και να προετοιμάσει το έδαφος για τη διαχείρηση δύσκολων καταστάσεων καθώς οι ευθύνες πολλαπλασιάζονται όσο αναπτύσσεται η επιχείρηση. 

Marketing: Στα πρώτα στάδια μιας επιχείρησης, το κομμάτι του marketing πέφτει συνήθως στους ώμους του ιδιοκτήτη. Ένας business coach με χρόνια εμπειρίας μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του κοινού-στόχος, στο να κτιστεί μία ξεκάθαρη ταυτότητα για το brand και να καθοριστούν στοχευμένα κανάλια επικοινωνίας. Την ίδια στιγμή, μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό μιας αυθεντικής και ελκυστικής αφήγησης (storytelling) για το brand και να εντοπίσει ή/και να αξιολογήσει ευκαιρίες προβολής, διασφαλίζοντας ότι τα κύρια μηνύματα επικοινωνούνται σωστά. 

Διαδικασίες: Η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα είναι πολύ βασικοί παράγοντες για οποιαδήποτε επιχείρηση, πόσο μάλλον για μια νέα επιχείρηση η οποία δεν έχει βρει ακόμα «τους ρυθμούς της». Ένας έμπειρος coach μπορεί να προτείνει πρακτικές για πιο δομημένες και αποδοτικές διαδικασίες, αλλά και, ως γνώστης των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων, να εισάγει εργαλεία που θα διευκολύνουν τις καθημερινές εργασίες. 

Εντός των επόμενων εβδομάδων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), θα απευθύνει σε νέες επιχειρήσεις πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Business Clinics Programme. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις – με λιγότερο από δύο χρόνια δραστηριοποίησης – με εφαρμόσιμες ιδέες και επιχειρηματικό πλάνο, και αποσκοπεί στο να τους προσφέρει στήριξη σε διάφορους τομείς και να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν και να γίνουν βιώσιμες επιχειρήσεις. 

Στο πρόγραμμα θα γίνουν δεκτές 30 νέες επιχειρήσεις. Κάθε νέα επιχείρηση θα λάβει δωρεάν μέχρι 32 ώρες προσωπικού coaching από εμπειρογνώμονες είτε από την Κύπρο είτε από το εξωτερικό. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί έχουν επιλεγεί μετά από προσεκτική αξιολόγηση για να βοηθήσουν νέες επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους σε θέματα στρατηγικής, marketing, λειτουργικότητας, οικονομικής διαχείρησης κτλ. 

Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι νέες επιχειρήσεις αναμένεται ότι θα αναβαθμιστούν και θα μπορούν να αξιοποιήσουν ευκαιρίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής και οικονομικής στήριξης που προσφέρει η EBRD. Για δήλωση ενδιαφέροντος και περισσότερες πληροφορίες για το επικείμενο Business Clinics Programme επικοινωνήστε με την EBRD στο knowhowcyprus@ebrd.com. 

Το Business Clinics Programme προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις» (Advice for Small Businesses - ASB), που υλοποιείται από την EBRD εκ μέρους του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας