Τελετή Εγκαινίων των Νέων Γραφείων της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

InBusinessNews  16/04/2019 09:25
Τελετή Εγκαινίων των Νέων Γραφείων της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Τελετή Εγκαινίων των Νέων Γραφείων της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

InBusinessNews  16/04/2019 09:25
Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, αρμόδια για τη ρύθμιση, εποπτεία και τον έλεγχο της στοιχηματικής δραστηριότητας εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αφορμή τη μεταστέγασή της σε νέα γραφεία πραγματοποιεί Τελετή Εγκαινίων.

RELATED ARTICLES


Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Έντιμος Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης, παρουσία πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, διευθυνόντων συμβούλων, διευθυντών και ανώτατων στελεχών από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Κύπρου, καθώς κι εκλεκτοί συνεργάτες των διοργανωτών.

Η Τελετή Εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί στα νέα γραφεία της Αρχής, σήμερα Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 17:30, στη διεύθυνση: Διγενή Ακρίτα 83, 1070, Λευκωσία. 

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων συστάθηκε το 2012, με την ψήφιση και την ισχύ του Περί Στοιχημάτων Νόμου, και αποτελεί ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με οικονομική ανεξαρτησία κι αυτοτέλεια. Ο ρόλος της Αρχής, όπως πηγάζει από τις αρμοδιότητές της, περιλαμβάνει τη ρύθμιση, εποπτεία και τον έλεγχο της στοιχηματικής δραστηριότητας -που διεξάγεται εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας-, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η νόμιμη κι αδιάβλητη διεξαγωγή της, η προστασία των παικτών, των ανηλίκων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον, στις αρμοδιότητές της εντάσσεται η είσπραξη των προβλεπόμενων εσόδων. Η Αρχή φέρει, ακόμη, την αρμοδιότητα για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας των νεαρών ατόμων και των ευάλωτων ομάδων από τον εθισμό στο στοίχημα, όπως και την κατάρτιση Κανονισμών σχετικών με τους μηχανισμούς προστασίας νεαρών ατόμων και εξαρτημένων παικτών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεργασία της Αρχής με αρμόδιους εγχώριους Φορείς και διεθνείς Οργανισμούς.

Για περισσότερες Πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ΙΜΗ - τηλ.: 22505555, φαξ: 22679820, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com, ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας