CIM: Γνώση προστιθέμενης αξίας

Άντρια Τόλλα  15/03/2019 08:30
CIM: Γνώση προστιθέμενης αξίας

CIM: Γνώση προστιθέμενης αξίας

Άντρια Τόλλα  15/03/2019 08:30
Το CIM παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εταιρικών θεμάτων. Συμφώνα με το Μάριο Χαραλαμπίδη, HR director και head of Training & Consulting Services του CIM, αυτά απευθύνονται σε οργανισμούς και στελέχη από διάφορους τομείς της οικονομίας, προσθέτοντας αξία στην καθημερινή τους πρακτική.

RELATED ARTICLES


 
Τα προγράμματα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Η μια αφορά στην κατάρτιση και την εκπαίδευση και η άλλη στη συμβουλευτική. Περιλαμβάνουν από διαδραστικά σεμινάρια και εργαστήρια μέχρι λεπτομερείς μελέτες σε συγκεκριμένους τομείς, σχετικά ερωτηματολόγια, ψυχομετρικά εργαλεία, ανάλυση δεδομένων και άλλα.

Πόση διάρκεια έχουν τέτοιου είδους προγράμματα;
Η διάρκεια ποικίλλει. Αν μιλάμε για πρόγραμμα κατάρτισης, αυτό μπορεί να έχει διάρκεια από μια ημέρα μέχρι και κάποιους μήνες. Στην περίπτωση των συμβουλευτικών προγραμμάτων μπορεί να διαρκέσουν από μήνες μέχρι και μερικά χρόνια.

Τι προδιαγραφές χρειάζεται κανείς για να παρακολουθήσει αυτά τα προγράμματα;
Πάθος για μάθηση. Όχι απλή θέληση αλλά πάθος. Προσωπικά, πάντοτε προσεγγίζω τη μάθηση ως μια διαδικασία που αποτελείται από τρία βασικά στάδια. Την απόκτηση γνώσης, την αναθεώρηση του τρόπου σκέψης και την αναθεώρηση του τρόπου δράσης. H απόκτηση γνώσης οδηγεί σε προβληματισμό και αλλαγή στάσης, η οποία με τη σειρά της μας οδηγεί σε ένα νέο προβληματισμό και τελικά σε αλλαγή συμπεριφοράς. Αυτή τη φιλοσοφία μοιράζομαι με την ομάδα μου και αυτή τη φιλοσοφία θέλουμε να μοιραζόμαστε με τους οργανισμούς-συνεργάτες μας μέσω των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας.

Πόσες εταιρείες και πόσα στελέχη έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα;
Το CIM έχει μια μακρά ιστορία στον τομέα αυτό και έχει καταφέρει επάξια να κερδίσει την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη των οργανισμών - συνεργατών του και γενικότερα της αγοράς.

Μέχρι σήμερα, τη διαδικασία εκπαίδευσης και συμβουλευτικής έχουν περάσει με επιτυχία πέραν των 100 οργανισμών και πέραν των 4.000 στελεχών, πολλοί απ’ αυτούς σε επαναλαμβανόμενη βάση. Στόχος μας είναι το κτίσιμο μακροχρόνιων συνεργασιών, με επίκεντρο την καλλιέργεια κουλτούρας για ποιοτική και αποτελεσματική δια βίου μάθηση.

Πώς εξυπηρετούνται οι στόχοι ενός οργανισμού μέσω αυτών των προγραμμάτων;
Τα προγράμματα είτε κατάρτισης είτε συμβουλευτικής είναι όλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε οργανισμού. Πριν από την έναρξη πραγματοποιείται συνάντηση μεταξύ του οργανισμού και των εκπαιδευτών ή των συμβούλων του CIM για καθορισμό των στόχων του προγράμματος. Η ομάδα εκπαιδευτών ή συμβούλων προβαίνει πάντοτε σε λεπτομερή έρευνα και μελέτη των απαραίτητων στοιχείων, έτσι ώστε να επιτευχθούν απόλυτα οι στόχοι του προγράμματος. Προσπαθούμε πάντοτε να διασφαλίζουμε την παροχή αμφίδρομης και εποικοδομητικής ανατροφοδότησης, από την έναρξη μέχρι το πέρας του προγράμματος.

Πώς δημιουργείτε ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα για τους εταιρικούς σας συνεργάτες;
Έχουμε αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο στρατηγικών και άλλων συνεργατών, με τους οποίους υπάρχει συχνή επαφή σε διάφορα επίπεδα.

Αυτό βοηθά στον εντοπισμό των πραγματικών αναγκών για κατάρτιση ή συμβουλευτική καθοδήγηση. H ομάδα μας μελετά συνεχώς και επισταμένα την αγορά, τις τάσεις, τα κενά και τις προοπτικές που υπάρχουν, καθώς και νέες μεθόδους και μοντέλα. Στόχος μας είναι να είμαστε απόλυτα καταρτισμένοι, έτσι ώστε να προσθέτουμε πραγματική αξία στους οργανισμούς και στο προσωπικό τους.
 
Οι τομείς των  προγραμμάτων 
Τα προγράμματα του CIM εξειδικεύονται στους εξής τομείς: Πρόσληψη, αξιολόγηση, εκπαίδευση, ανάπτυξη, παρακίνηση καθοδήγηση προσωπικού, ηγεσία, επικοινωνία, συναισθηματική νοημοσύνη, εργασιακές σχέσεις, εξυπηρέτηση πελατών, τεχνικές πωλήσεων και διαπραγμάτευσης, δημόσιες σχέσεις και εικόνα, μυστικός επισκέπτης, ψηφιακό και στρατηγικό μάρκετινγκ, επιχειρησιακή στρατηγική και μελέτη πιστοποίησης εκπαίδευσης.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας