ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.: Ένταξη στο Commonwealth Enterprise and Investment Council

InBusinessNews  13/03/2019 16:42
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.: Ένταξη στο Commonwealth Enterprise and Investment Council

ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.: Ένταξη στο Commonwealth Enterprise and Investment Council

InBusinessNews  13/03/2019 16:42

Η Δικηγορική Εταιρεία ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε. είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έχει ενταχθεί στο Commonwealth Enterprise and Investment Council (CWEIC) ως Εταιρικός Στρατηγικός Εταίρος (Corporate Strategic Partner). 

RELATED ARTICLES


To CWEIC συστάθηκε τον Ιούλιο του 2014 με την υποστήριξη της Γραμματείας της Κοινοπολιτείας και των Κρατών Μελών αυτής για να αποτελέσει τον επιχειρηματικό οργανισμό της Κοινοπολιτείας. Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός μελών με εντολή από τους Αρχηγούς των Κυβερνήσεων, για την προώθηση του ενδο-Κοινοπολιτειακού εμπορίου, των επενδύσεων και τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα στις 53 χώρες μέλη της Κοινοπολιτείας. 

Το CWEIC είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για την διοργάνωση του Commonwealth Business Forum στο περιθώριο της συνάντησης των Αρχηγών των Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας που πραγματοποιείται ανά διετία. 

Ως μια από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες της Κύπρου, κράτος μέλος τόσο της Κοινοπολιτείας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσδοκούμε στην περαιτέρω προώθηση των στόχων του CWEIC και της διεύρυνσης της διεθνούς ανάπτυξης της δικηγορικής μας εταιρείας. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο Συνέταιρος της δικηγορικής μας εταιρείας, Νικόλας Στ. Κωνσταντινίδης έχει διορισθεί ως μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλευτικού Σώματος (Global Advisory Council) του CWEIC. 

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας