Νέο μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ της ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

InBusinessNews  07/02/2019 18:25
Νέο μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ της ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Νέο μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ της ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

InBusinessNews  07/02/2019 18:25
Η εταιρεία ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ανακοίνωσε το διορισμό του Ηλία Δημητρίου ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τις 07 Φεβρουάριου 2019. 

RELATED ARTICLES

 
Ο κ. Δημητρίου κατέχει πτυχίο BSc (Hons) in Mathematics with Management Studies από το College London (UCL) και πτυχίο MPhil in Finance από το University of Cambridge. Έχει  εργαστεί στο Λονδίνο στον τομέα ελέγχου, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και διαχείρισης κινδύνου και είναι ιδρυτικό μέλος και διευθυντικό στέλεχος εταιρείας παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο από τον Σεπτέμβριο 2017.
 
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας