Νέοι συνέταιροι για την Kinanis LLC

Δελτίο Τύπου  07/02/2019 10:15
Νέοι συνέταιροι για την Kinanis LLC

Νέοι συνέταιροι για την Kinanis LLC

Δελτίο Τύπου  07/02/2019 10:15
Η KINANIS LLC ανακοινώνει ότι η Άντρη Μιχαήλ, η Δήμητρα Κωνσταντίνου, ο Μάριος Παλέσης, η Νανέτ Καλαβά και η Νάταλι Πετρίδου, έχουν προαχθεί στη θέση των Συνεταίρων από την 01/01/2019.

ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛ
Η Άντρη Μιχαήλ έχει ενταχθεί στην εταιρεία το 2005 ως δικηγόρος στο Τμήμα Εταιρειών και από το 2010 κατείχε τη θέση του Διευθυντή (Manager). Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της κ. Μιχαήλ είναι το Εταιρικό Δίκαιο, οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (Funds) οι Κεφαλαιαγορές (Capital Markets), Τραπεζικά & Χρηματοοικονομικά θέματα, οι Εισαγωγές στα Χρηματιστήρια (Listings in Stock Exchanges), Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και Συμβουλές για νομικά και ρυθμιστικά θέματα αναφορικά με Blockchain. Η κ. Μιχαήλ εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Κύπρου το 2004 και είναι επίσης μέλος στην Ένωση Κυπριακών Επενδυτικών Ταμείων (CIFA). Η κ. Άντρη Μιχαήλ κατέχει Πτυχίο (L.L.B) και Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Νομική (LL.M) από το πανεπιστήμιο του Southampton, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κ. Μιχαήλ είναι μιλάει άπταιστα Ελληνικά, Αγγλικά και έχει βασικές γνώσεις στα Γαλλικά.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Η Δήμητρα Κωνσταντίνου έχει ενταχθεί στην εταιρεία το 2006 και από το 2015 κατείχε τη θέση του Διευθυντή (Manager) στο Τμήμα Λογιστικής και Έμμεσης Φορολογίας (Φ.Π.Α). Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της κ. Κωνσταντίνου είναι η Λογιστική και Υπηρεσίες συμμόρφωσης σε θέματα έμμεσης φορολογίας για τοπικούς και διεθνείς πελάτες, οι Γενικές Φορολογικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για πελάτες με έδρα την Ε.Ε. για διάφορα φορολογικά θέματα της Ε.Ε. αναφορικά με έμμεση φορολογία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Blockchain αναφορικά με άμεση και έμμεση φορολογία. Η κ. Κωνσταντίνου είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών της Αγγλίας, (FCCA), καθώς και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και Διεθνής Συνεργάτιδα του Εγκεκριμένου Ιδρύματος Φορολογίας (CIOT) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κ. Κωνσταντίνου κατέχει Πτυχίο στη Δημόσια Διοίκηση & Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, προηγμένο Δίπλωμα στη Διεθνή Φορολογία (ADIT) με εξειδίκευση στο δίκαιο της Ε.Ε. για θέματα Έμμεσης Φορολογίας. Η κ. Κωνσταντίνου μιλάει άπταιστα Ελληνικά και Αγγλικά.

ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΛΕΣΗΣ
Ο Μάριος Παλέσης έχει ενταχθεί στην εταιρεία από το 2010 και από το 2015 κατείχε τη θέση του Διευθυντή (Manager) στο Τμήμα Φορολογίας και στο Τμήμα Διαχείρισης Λογιστικού Ελέγχου Εταιρειών. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του κ. Παλέση είναι Υπηρεσίες Συμβούλου Φορολογίας για εταιρείες και ιδιώτες, ο Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός και Transfer Pricing. Ο κ. Παλέσης είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών (FCCA) καθώς και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Ο κ. Παλέσης κατέχει το τίτλο του Προηγμένου Διπλώματος στη Διεθνή Φορολογία (ADIT) με εξειδίκευση στο Transfer Pricing. Ο κ. Παλέσης μιλάει άπταιστα Ελληνικά και Αγγλικά.

ΝΑΝΕΤ ΚΑΛΑΒΑ
Η Νανέτ Καλαβά έχει ενταχθεί στην εταιρεία το 2007 ως δικηγόρος στο Τμήμα Εταιρειών και από το 2010 κατείχε τη θέση του Διευθυντή (Manager). Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της κ. Καλαβά είναι το Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο, οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Τραπεζικά & Χρηματοοικονομικά θέματα και τα Καταπιστεύματα. Η κ. Καλαβά κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Νομική και Λογιστική (M.Sc) του London School of Economics and Political Science (LSE), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Νομικά (PgDL) της Νομικής Σχολής BPP του Λονδίνου και Πτυχίο στα Οικονομικά & Πολιτικά (Β.Sc) του πανεπιστημίου του Bristol, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κ. Καλαβά μιλάει άπταιστα Ελληνικά και Αγγλικά.

ΝΑΤΑΛΙ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
Η Νάταλι Πετρίδου έχει ενταχθεί στην εταιρεία το 2000 ως δικηγόρος στο Τμήμα Εταιρειών και από το 2007 κατείχε τη θέση του Διευθυντή (Manager) στα Τμήματα Εκκαθαρίσεων / Ακίνητης Ιδιοκτησίας / Μετανάστευσης. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της κ. Πετρίδου είναι η Εκκαθάριση και Διάλυση Εταιρειών, το Μεταναστευτικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ακίνητης Ιδιοκτησίας και το Εταιρικό και Εμπορικό δίκαιο. Η κ. Πετρίδου εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Κύπρου το 1998 και είναι επίσης Αδειοδοτημένη Σύμβουλος Αφερεγγυότητας. Η κ. Πετρίδου κατέχει Πτυχίο Νομικής (L.L.B) από το πανεπιστήμιο του Leicester στο Ηνωμένο Βασίλειο και Μεταπτυχιακό (LL.M) στο Εμπορικό Δίκαιο από το πανεπιστήμιο του Birmingham, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κ. Πετρίδου μιλάει άπταιστα Ελληνικά, Αγγλικά και κατέχει μερικώς τα Αρμένικα.
 
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας