Πρόγραμμα «Ιδεοδρόμιο»: Προάγοντας την επιχειρηματική εκπαίδευση

Πρόγραμμα «Ιδεοδρόμιο»: Προάγοντας την επιχειρηματική εκπαίδευση

Πρόγραμμα «Ιδεοδρόμιο»: Προάγοντας την επιχειρηματική εκπαίδευση

Με βάση την τελευταία Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2018–2019 του World Economic Forum, η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει η Κύπρος στον κομβικής σημασίας δείκτη «ικανότητα ανάπτυξης καινοτομίας» είναι 44,7 μονάδες, κατατάσσοντάς την στην 45η θέση (σε σύνολο 140 χωρών). Η θέση της Κύπρου με βάση τον εν λόγω δείκτη αντανακλά την γενική κατάταξη ανταγωνιστικότητάς της (44η) στη συγκεκριμένη Έκθεση (η οποία, παρεμπιπτόντως, υιοθετεί νέα μεθοδολογία – πιο αντικειμενική - σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές). Με βάση τα παραπάνω, μια υπεραπλουστευμένη προσέγγιση θα υποδήλωνε ότι, δεδομένο οι λοιποί δείκτες παραμένουν σταθεροί, η δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου που ευνοεί εμπράκτως μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα, καθώς και την εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών πολιτικών και θεσμικών καινοτομιών που θα συνδέουν τη εκπαίδευση με επιχειρήσεις, θα συνεισέφερε τα μέγιστα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η επιχειρηματική εκπαίδευση αφορά στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων και του τρόπου σκέψης των εκπαιδευομένων ώστε να είναι σε θέση να μετατρέπουν δημιουργικές ιδέες σε επιχειρηματική δράση. Πρόκειται για μια βασική ικανότητα για όλους τους εκπαιδευόμενους η οποία προάγει την προσωπική ανέλιξη, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητα. Μολονότι η ανάπτυξη και προαγωγή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια έναν από τους μείζονες στόχους της πολιτικής των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών-μελών, στη Κύπρο η επιχειρηματική εκπαίδευση στη κατώτερη και γενική ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση περιορίζεται κυρίως σε εθελοντικές πρωτοβουλίες και διαγωνισμούς επιχειρηματικών ιδεών που έχουν τη υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας. Αν κανείς λάβει υπόψη και τις έρευνες οι οποίες καταδεικνύουν ότι 1 στους 5 μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε ένα μίνι-πρόγραμμα επιχειρηματικότητας θα ξεκινήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο τη δική τους επιχείρηση, τότε σχετικές πρωτοβουλίες είναι άξιες αναφοράς.

Μια τέτοια πρωτοβουλία είναι και το πρόγραμμα «Ιδεοδρόμιο», το οποίο έχει ως σκοπό:
  • την εμφύσηση και προαγωγή της δημιουργικής και καινοτόμου σκέψης
  • την ανάπτυξη κομβικών δεξιοτήτων ζωής για τον 21ο αιώνα και ικανοτήτων δια βίου μάθησης, που συνθέτουν την Νεανική Επιχειρηματικότητα (επικοινωνιακών δεξιοτήτων, όπως η διαπραγμάτευση και η πειθώ, διαχειριστικών δεξιοτήτων, όπως η επίλυση προβλήματος, η οργανωτικότητα, η κριτική σκέψη και η αναζήτηση ευκαιριών, αναλυτικών δεξιοτήτων, όπως η παρουσίαση δεδομένων, επαγγελματικών δεξιοτήτων, όπως η αυτογνωσία και η αξιολόγηση)
  • την ενίσχυση χαρακτηριστικών, συμπεριφορών και ιδιοτήτων που σχετίζονται με τo μαθητικό επιχειρείν, όπως η κινητοποίηση, ο δυναμισμός, η φαντασία, η αυτοπεποίθηση και η επιμονή, η κοινωνικοποίηση, η στάση του ανθρώπου απέναντι στις ανάγκες των ατόμων και στις επιπτώσεις των πράξεών τους
  • τη βιωματική μάθηση εστιασμένη τόσο στην καινοτόμα όσο και στην κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα, σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου.
 
Αναμφισβήτητα, το εν λόγω πρόγραμμα είναι ένα απτό παράδειγμα γεφύρωσης συνεργασιών μεταξύ θεσμικών φορέων, σχολείων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων και του επιχειρηματικού κόσμου. Πράγματι, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το Κέντρο Επιχειρηματικότητας CEDAR και με τη στήριξη του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, της KPMG Cyprus, της USB Bank, της Gravity και της Cyta ενώνουν δυνάμεις για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με σκοπό την προαγωγή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι σχολικές μονάδες (Δημόσιας και Ιδιωτικής) Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Σχολές Σύγχρονης Μαθητείας, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμορφωτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες θα συμμετάσχουν στo πρόγραμμα αναπτύσσοντας την επιχειρηματική ιδέα με ομάδα μαθητών/τριων. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες υποψηφιοτήτων. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι μαθητές/τριες Γυμνασίου και στη δεύτερη κατηγορία οι μαθητές/τριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών. Κάθε σχολείο μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό με μέγιστο αριθμό δύο ομάδων (4 μαθητές/τριες ανά ομάδα), οι οποίοι/ες υποστηρίζονται από ένα ή δύο επιβλέποντες/ουσες εκπαιδευτικούς. Αρχικά, κάθε ομάδα καλείται να υποβάλει μονοσέλιδη πρόταση της επιχειρηματικής της ιδέας, με τη στήριξη του επιβλέποντα/ουσας εκπαιδευτικού της. Οι δύο καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες κάθε κατηγορίας θα βραβευτούν ως εξής:

1. Βραβείο καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας

2. Βραβείο κοινωνικής και πράσινης επιχειρηματικότητας

Εν συνεχεία, οι ομάδες που θα επιλεγούν για την τελική φάση του διαγωνισμού, θα κληθούν να παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες κατά την Ημερίδα Επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο UClan Cyprus, την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, όπου θα γίνει και η Τελετή Απονομής των Βραβείων. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των συνεργατών του προγράμματος (βλ. CEDAR, UCLan Cyprus, KPMG Cyprus, USB Bank, Gravity, Cyta), η οποία αξιολογεί τις επιλεγείσες προτάσεις βάσει καινοτομίας και δυνατότητας εφαρμογής. Εκτός των χρηματικών και μη (βλ. υπολογιστές-ταμπλέτες / tablets) βραβείων για τις ομάδες που θα ξεχωρίσουν, όλα τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ιδεοδρόμιο» λαμβάνουν πιστοποιητικά συμμετοχής ενώ οι ομάδες των μαθητών/τριών πιστοποιητικά εύφημου μνείας.

Περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά στο περιεχόμενο του προγράμματος «Ιδεοδρόμιο» μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα CEDAR.entrepreneurship. Μπορείτε, επίσης, να απευθύνεστε στη κ. Καλυψώ Απέργη, λειτουργό του Π.Ι., συντονίστρια του Προγράμματος Επιμόρφωσης για την Επιχειρηματική Εκπαίδευση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση apergi.k@cyearn.pi.ac.cy ή στον Δρ. Χρήστο Αναγνωστόπουλο, διευθυντή του Κέντρου Επιχειρηματικότητας CEDAR στην ηλεκτρονική διεύθυνση canagnostopoulos@uclan.ac.uk.

* Δρ. Χρήστος Αναγνωστόπουλος,
Διευθυντής Κέντρου Επιχειρηματικότητας CEDAR,
Επίκουρος Καθηγητής UCLan Cyprus

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας