Παύλος Χαραλαμπίδης: Εντάσσεται στον Όμιλο MAP S.Platis

Δελτίο Τύπου  09/01/2019 13:00
Παύλος Χαραλαμπίδης: Εντάσσεται στον Όμιλο MAP S.Platis

Παύλος Χαραλαμπίδης: Εντάσσεται στον Όμιλο MAP S.Platis

Δελτίο Τύπου  09/01/2019 13:00
Ο Όμιλος MAP S.Platis (www.mapsplatis.com), με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζει στην εκτελεστική του ομάδα τον Παύλο Σ. Χαραλαμπίδη.  Ο Παύλος θα ηγείται της MGR Human Resources Ltd (www.mgr-hr.com), του εξειδικευμένου γραφείου συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου, ως Διευθύνων Σύμβουλος. Ο διορισμός αυτός είναι ευθυγραμμισμένος με την επιδίωξη του Ομίλου MAP S.Platis να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού εγχώριων και διεθνών οργανισμών και να καταστήσει την MGR Human Rerources Ltd βασικό πάροχο συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στην περιοχή, διευρύνοντας εκτενώς τις υφιστάμενες δυνατότητές της.

RELATED ARTICLESΠριν από την ένταξή του στον Όμιλο MAP S.Platis, o Παύλος Σ. Χαραλαμπίδης εργάστηκε για αρκετά έτη στην Deloitte, κατέχοντας τη θέση του Επιχειρησιακού Διευθυντή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και παρέχοντας, μεταξύ άλλων, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς σε σχέση με την εγκαθίδρυση και διοίκηση επιχειρήσεων, τον καθορισμό εταιρικής στρατηγικής και οργανωτικών δομών, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διεύθυνσης, τη διαχείριση της αποδοτικότητας και την ενδυνάμωση της εταιρικής κουλτούρας και των επιπέδων δέσμευσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο Παύλος κατέχει εκτενή εμπειρία στην προσέλκυση, επιλογή και πρόσληψη στελεχών για όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας, εντοπίζοντας και αξιολογώντας υποψηφίους μέσω σχεδιασμού και διεξαγωγής κέντρων αξιολόγησης, ψυχομετρικών εργαλείων και δομημένων συνεντεύξεων. Διετέλεσε βασικός σύμβουλος αναφορικά με την αξιολόγηση ατόμων για σκοπούς εσωτερικών προαγωγών και ανάληψη αναβαθμισμένων καθηκόντων μέσω κέντρων προσωπικής ανάπτυξης και είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής σε θέματα όπως ηγεσία και διοίκηση, διαχείριση της απόδοσης, συναισθηματική νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο και δεξιότητες διαπραγμάτευσης. Κατέχει πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού από το University College London και ΜΒΑ με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το University of Oxford.
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας