Χρηματοδότηση τιμολογίων στην Κύπρο

  06/12/2018 08:55
Χρηματοδότηση τιμολογίων στην Κύπρο

Χρηματοδότηση τιμολογίων στην Κύπρο

  06/12/2018 08:55

Η επιδείνωση των συνθηκών χρηματοδότησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Κύπρο αποτελεί τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς οι επιχειρήσεις αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν την αυξημένη ζήτηση των προιόντων και υπηρεσιών τους. 

RELATED ARTICLESΣύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαικής Επιτροπής, 6 στις 10 κυπριακές επιχειρήσεις βρέθηκαν τη χρονιά που μας πέρασε αντιμέτωπες με σημαντική επιδείνωση στις «κρυφές» χρεώσεις και στις απαιτήσεις εξασφαλίσεων των εμπορικών τραπεζών, κάτι το οποίο επενέργησε αρνητικά στην ανάληψη νέων χρηματοδοτήσεων.

Η Eurivex Trade Finance Limited, 100% θυγατρική της Eurivex Ltd, Κυπριακής Εταιρείας Επενδύσεων που εποπτεύται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου (CySEC), αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης για τις κυπριακές επιχειρήσεις.

«Η απόφασή μας να παρέχουμε εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης στις Κυπριακές επιχειρήσεις στηρίχθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν oi ΜμΕ σχετικά με τις συναλλαγές τους με τις εμπορικές τράπεζες», δήλωσε ο Σιαβάσπ Μποχτζαλιάν, Διευθυντής της Eurivex Trade Finance Limited.

«Με απλά λόγια, αγοράζουμε τιμολόγια εταιρειών με πολύ ανταγωνιστικούς όρους και τους παρέχουμε άμεση ρευστότητα», δήλωσε ο Άθως Κοιρανίδης, Επικεφαλής  Εμπορικών Χρηματοδοτήσεων.

Η Eurivex Trade Finance Limited προσφέρει τις πιό κάτω υπηρεσίες:

α. Προεξόφληση Τιμολογίων, εμπιστευτική και μη
β. Χρηματοδότηση Εισαγωγών και Εξαγωγών
γ. Φάκτοριγκ με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής

Τα κύρια πλεονεκτήματα των υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα:

1. Αύξηση των πωλήσεων λόγω της δυνατότητας παροχής πίστωσης στους πελάτες.
2. Πρόσβαση σε νέες αγορές  που δεν εξυπηρετούν οι κυπριακές τράπεζες.
3.
Καμία πρόσθετη εξασφάληση πέραν του ίδιου του τιμολογίου.
4. Έμπειρο προσωπικό
5. Σύντομες και ευέλικτες διαδικασίες.
6. Πλήρως αυτοματοποιημένα καινοτόμα και διεθνώς βραβευμένα συστήματα, προσβάσιμα στους πελάτες 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα μέσω κινητού ή υπολογιστή για διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και διαχείριση πωλήσεων και χρεωστών, συμπεριλαμβανομένης της λήψης αναφορών πελατών, της έκδοσης καταστάσεων λογαριασμών και άλλων.
7. Ανταγωνιστική και διαφανής τιμολόγηση χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8. Ασφαλιστική κάλυψη έναντι επισφαλούς χρέους μέσω της συνεργασίας μας με τον μεγαλύτερο φορέα ασφάλισης πιστώσεων στον κόσμο.

Μια εταιρεία μπορεί να γίνει πελάτης υποβάλλοντας προς αξιολόγηση τις τελευταίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, πρόσφατους διευθυντικούς λογαριασμούς (management accounts), ενηλικίωση χρεωστών (debtors ageing) και τις εμπορικές πιστώσεις  που παραχωρεί στους πελάτες της. Κατόπιν αξιολόγησης, η Eurivex εγκρίνει χρηματοδοτικό όριο για κάθε χρεώστη, βάσει του οποίου προκαταβάλλει το 85% της αξίας κάθε τιμολογίου που εκχωρείται σε αυτήν. Μόλις εξοφληθεί το τιμολόγιο, το υπόλοιπο 15% πληρώνεται στην επιχείρηση αφού αφερεθούν οι συμφωνηθείσες χρεώσεις.

Online Φυλλάδιο
Επικοινωνήστε Μαζί Μας
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας