Σεμινάριο Επαγγελματικής Πιστοποίησης επιδοτημένο από την ΑΝΑΔ

Δελτίο Τύπου  09/11/2018 15:29
Σεμινάριο Επαγγελματικής Πιστοποίησης επιδοτημένο από την ΑΝΑΔ

Σεμινάριο Επαγγελματικής Πιστοποίησης επιδοτημένο από την ΑΝΑΔ

Δελτίο Τύπου  09/11/2018 15:29

Η Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College,  εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) στη Λευκωσία, προσφέρει το πρόγραμμα κατάρτισης  IFRS Update: IFRS 16 – Leases & IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers.

RELATED ARTICLES


Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόζουν τις αρχές των συγκεκριμένων προτύπων κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα IFRS καθώς και να κατανοούν και να αναλύουν οικονομικές καταστάσεις, ενσωματώνοντας λογιστικά στοιχεία που καλύπτονται από αυτά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.To πρόγραμμα είναι ΕΠΙΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  με  ποσοστό  χορηγίας  80% για όλες τις εταιρείες και οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους,  και θα υλοποιηθεί   στις 04 Δεκεμβρίου στις  εγκαταστάσεις του Cyprus College στην Λευκωσία. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων στο πρόγραμμα, παρακαλώ όπως δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας.

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας