ΕΤΕΚ: Επιτακτική ανάγκη η ρύθμιση τακτικής επιθεώρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Δελτίο Τύπου  09/11/2018 10:00
ΕΤΕΚ: Επιτακτική ανάγκη η ρύθμιση τακτικής επιθεώρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

ΕΤΕΚ: Επιτακτική ανάγκη η ρύθμιση τακτικής επιθεώρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Δελτίο Τύπου  09/11/2018 10:00
Η δημόσια συζήτηση περί επικινδυνότητας που παρουσιάζουν ορισμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε σχολεία τις τελευταίες εβδομάδες, ανέδειξε εκ νέου την ανάγκη για τη θεσμοθέτηση του τακτικού ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθορισμένων κτιρίων. 

RELATED ARTICLES


 
Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τις ενέργειες που γίνονται για να επιθεωρηθούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε σχολικές μονάδες. Παράλληλα, όμως, τονίζει πως θα πρέπει η τακτική επιθεώρηση συγκεκριμένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων να θεσμοθετηθεί μέσω κατάλληλης νομοθετικής ρύθμισης.
 
Όσον αφορά ειδικά τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, το ΕΤΕΚ έχει διαχρονικά καταθέσει εμπεριστατωμένες θέσεις εκσυγχρονισμού του συστήματος αδειοδότησης, έγκρισης και τακτικού ελέγχου τους σε ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται στους πιο κάτω πυλώνες:
 
  • Απλοποίηση της νομοθεσίας και των αδειοδοτήσεων
  • Ενίσχυση του επαγγελματισμού και υπευθυνότητας όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα και ενσωμάτωση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ως προϋπόθεση για διατήρηση της άδειας τους
  • Θωράκιση των επαγγελματιών του τομέα και περαιτέρω αξιοποίηση τους μέσω εκχώρησης αρμοδιοτήτων αλλά και ευθυνών
  • Διατήρηση από το κράτος στρατηγικού – εποπτικού ρόλου.
 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση σε κτίρια δημόσιας χρήσης ή και σε άλλα κτίρια που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως οι σχολικές μονάδες, επιβάλλεται να εξυπηρετεί τις ανάγκες  των χρηστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους με ασφάλεια. Εκ φύσεως και λόγω της ανάγκης συνεχών επεκτάσεων, τροποποιήσεων, ακόμα και της γήρανσης των υλικών στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις απαιτείται η συνεχής συντήρηση και επανέλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε τακτά χρονικά διαστήματα για επιβεβαίωση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας της.
 
Όσον αφορά τη γενικότερη πτυχή του θέματος, το ΕΤΕΚ επαναλαμβάνει πως η θεσμοθέτηση της τακτικής προληπτικής επιθεώρησης καθορισμένων κτιρίων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τους η οποία να καλύπτει όλα τα θέματα που άπτονται της ασφάλειας και προστασίας του χρήστη και του κοινού γενικά, συνιστά επιτακτική ανάγκη που θα πρέπει να προωθηθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση.
 
Επί του προκειμένου θέματος, το οποίο έχει απασχολήσει και τη Βουλή, το ΕΤΕΚ προχώρησε σε σειρά δημόσιων παρεμβάσεων ενώ έχει καταθέσει και συγκεκριμένη πρόταση προς το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο θα πρέπει να αναλάβει και τη πρωτοβουλία για τον καθορισμό και εφαρμογή σχετικής πολιτικής όπως και για τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος. 
 
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας