Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για προστασία του περιβάλλοντος

Δελτίο Τύπου  14/02/2018 16:12
Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για προστασία του περιβάλλοντος

Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για προστασία του περιβάλλοντος

Δελτίο Τύπου  14/02/2018 16:12
Νέα μελέτη της PwC και του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ εξετάζει πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίον η κοινωνία αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή, παρέχει επάρκεια όσον αφορά τη σίτιση και το νερό αλλά και ασφάλεια των υδάτινων πόρων, μειώνει τον κίνδυνο καταστροφών, προστατεύει τη βιοποικιλότητα και στηρίζει την ανθρώπινη ευημερία.

RELATED ARTICLES

 
Η μελέτη με τίτλο «Harnessing Artificial Intelligence for the Earth», εξετάζει πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η ΤΝ με στόχο την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων περιβαλλοντικών προκλήσεων του πλανήτη. Αποτελεί μέρος μιας σειράς εκθέσεων του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του με τίτλο «Fourth Industrial Revolution for the Earth», που έχει ως στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της χρήσης των αναδυόμενων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.
 
Η έκθεση εστιάζει στη χρήση της ΤΝ στα πλαίσια έξι κρίσιμων παγκόσμιων προκλήσεων: κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα και διατήρηση, υγιείς ωκεανοί, ασφάλεια των υδάτινων πόρων, καθαρός αέρας, προσαρμοστικότητα στα καιρικά φαινόμενα και στις καταστροφές. Εξετάζει και προσδιορίζει, εντός των έξι προτεραιοτήτων, περισσότερες από 80 αναδυόμενες εφαρμογές της ΤΝ για τις προκλήσεις της Γης, μεταξύ άλλων στους ακόλουθους τομείς:
  • Κλιματική αλλαγή: έξυπνη γεωργία, διατροφή και συστήματα τροφίμων, βελτιστοποιημένα ενεργειακά δίκτυα, αυτόνομα και συνδεδεμένα ηλεκτρικά οχήματα, μοντελοποίηση κλιματικών και καιρικών συνθηκών
  • Βιοποικιλότητα και διατήρηση: έλεγχος ρύπανσης, ταυτοποίηση φυτικών ειδών, παρακολούθηση ακριβείας των οικοσυστημάτων, παρακολούθηση παράνομου εμπορίου και ανταπόκριση
  • Υγιείς ωκεανοί: ψάρια ρομπότ για την καταπολέμηση της ρύπανσης, παρακολούθηση της θερμοκρασίας και του PH των ωκεανών σε πραγματικό χρόνο, χαρτογράφηση των κοραλλιογενών υφάλων, παρακολούθηση της παράνομης αλιείας και ανταπόκριση
  • Ασφάλεια υδάτινων πόρων: προσομοιώσεις για σχεδιασμό ξηρασίας, μη επανδρωμένα οχήματα και ΤΝ για παρακολούθηση της ποιότητας των ποταμών σε πραγματικό χρόνο, προβλέψεις υδατορευμάτων, αποκεντρωμένα υδατικά δίκτυα
  • Καθαρός αέρας: προβλέψεις ρύπανσης για τη διαχείριση των μεταφορών και την έγκαιρη προειδοποίηση, την ανίχνευση πηγών ατμοσφαιρικών ρύπων, το φιλτράρισμα ατμοσφαιρικών ρύπων
  • Προσαρμοστικότητα στα καιρικά φαινόμενα και τις καταστροφές: βελτιωμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης με στόχο την προσαρμοστικότητα στα καιρικά φαινόμενα και στις καταστροφές, αυτοματοποιημένος μετριασμός του κινδύνου πλημμύρας, αναλύσεις κινδύνου σε πραγματικό χρόνο για τις ομάδες άμεσης παρέμβασης.
Η έκθεση προειδοποιεί πως παρά το ότι η ΤΝ παρέχει μοναδικές ευκαιρίες για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων του πλανήτη, χωρίς καθοδήγηση ενδέχεται να επιταχύνει την επιδείνωση του περιβάλλοντος. Εξετάζει τους κινδύνους που αφορούν, μεταξύ άλλων, θέματα απόδοσης, ασφάλειας, ελέγχου, δεοντολογίας και τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο και συστήνει ότι για να επιτύχουμε τη συνετή ανάπτυξη και χειρισμό της ΤΝ, οι ηγέτες των κυβερνήσεων και των διαφόρων κλάδων θα πρέπει να διασφαλίσουν την ενσωμάτωση ζητημάτων βιωσιμότητας στις κρίσιμες πτυχές της ασφάλειας, της αιτιολόγησης, της διαφάνειας και της διακυβέρνησης της ΤΝ.
 
 
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας