Συνεργασία Microgen Financial Systems με το City Unity College Nicosia

Δελτίο Τύπου  07/12/2017 13:00
Συνεργασία Microgen Financial Systems με το City Unity College Nicosia

Συνεργασία Microgen Financial Systems με το City Unity College Nicosia

Δελτίο Τύπου  07/12/2017 13:00
Η εταιρεία Microgen Financial Systems Ltd είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συνεργασία της με το City Unity College Nicosia, μέσα στα πλαίσια του Διπλώματος Σπουδών για Λειτουργούς Διοικητικής Υποστήριξης για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2018.

RELATED ARTICLES


Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών στο προηγμένο λογισμικό σύστημα εταιρικής και γραμματειακής υποστήριξης Quorum, που αποτελεί προϊόν της εταιρείας Microgen Financial Systems Ltd.

Το Quorum, χρησιμοποιείται κυρίως από Δικηγορικά και Ελεγκτικά Γραφεία και Υπηρεσίες Θεματοφυλακής (Fiduciaries). Το Quorum υποστηρίζει τις εταιρείες αυτού του τομέα να προσφέρουν μία διεθνώς ανταγωνιστική υπηρεσία βελτιώνοντας παράλληλα σημαντικά το κόστος λειτουργίας τους. Μέσω του Quorum, οι χρήστες, δηλαδή οι λειτουργοί διοικητικής υποστήριξης, μπορούν να πραγματοποιήσουν όλες τους τις εργασίες εύκολα, γρήγορα και οργανωμένα μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Η χρήση του παρέχει αυξημένη αποδοτικότητα, καλύτερη παραγωγικότητα, ποιότητα αλλά και διαφάνεια. Οι βασικές του λειτουργίες είναι: η διοικητική διαχείριση εταιρειών και ατόμων και ο έλεγχος αυτών για ξέπλυμά χρήματος, ο έλεγχος διαδικασιών με εκθέσεις προόδου και η εναρμόνιση των εργασιών με την εκάστοτε νομοθεσία και η παραγωγή, οργάνωση και αποθήκευση νομικών και άλλων εγγράφων. Παρέχει διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και διαχείριση τιμολογίων, με δυνατότητα διασύνδεσης του προγράμματος με επιλεγμένα λογιστικά προγράμματα. 

Το Δίπλωμα του Λειτουργού Διοικητικής Υποστήριξης έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από τον Κυπριακό Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αναλάβουν αποτελεσματικά τα καθήκοντα ενός Λειτουργού Διοικητικής Υποστήριξης και να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, μπορείτε να αποταθείτε στο City Unity College Nicosia.
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας