Τα μοντέλα εργοδότησης του μέλλοντος

Τα μοντέλα εργοδότησης του μέλλοντος

Τα μοντέλα εργοδότησης του μέλλοντος

Παρουσιάστηκαν από τον Τάκη Στυλιανίδη, κατά την διάρκεια του 16ου  Leadership and HR Management Conference, τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το CIIM σε συνεργασία με την IMH και την  PwC Cyprus. Πρόκειται για ένα δείγμα της έρευνας, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. 

RELATED ARTICLES


Σύμφωνα με την έρευνα, 70% απάντησαν πως ο οργανισμός στον οποίο εργάζονται διατηρεί εξειδικευμένο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ 30% απάντησε αρνητικά. 

Όσον αφορά τους παράγοντες κλειδιά που καθορίζουν την ικανότητα των εταιρειών να συσχετιστούν με τις αλλαγές στον τομέα του HR, από το 1 (λιγότερο ικανές) μέχρι 12 (ικανότερο) η υποστήριξη προς το τμήμα άγγιξε το 6. Η επιτυχημένη χρήση του τμήματος HR έφτασε το 7 και η ανάπτυξη νέας στρατηγικής το 5. 

Αναφορικά με τους παράγοντες που χαρίζουν στους οργανισμούς μία θέση στο μέλλον, η δημιουργικότητα και η καινοτομία έφτασαν το 71.43 %. 

Τέλος η έρευνα ασχολήθηκε με τα μοντέλα εργοδότησης που χρησιμοποιούν οι εταιρείες στο παρόν στάδιο. Το 90% απάντησε πως χρησιμοποιείται το παραδοσιακό μοντέλο και 50% πως δουλεύουν ως part time υπάλληλοι. Όσον αφορά τα μοντέλα που αναμένεται να αξιοποιηθούν στο μέλλον το παραδοσιακό μοντέλο άγγιξε το 50% και το μοντέλο part time εργοδότησης το 80%. 
Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας