Σεμινάριο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δελτίο Τύπου  14/11/2017 11:28
Σεμινάριο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σεμινάριο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δελτίο Τύπου  14/11/2017 11:28

Σεμινάριο με τίτλο «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Νέα Δεδομένα και Σχέδια Δράσης» διοργανώνει την Πέμπτη, 23/11/2017 στο Chateau Status στη Λευκωσία το δικηγορικό γραφείο Πύργου Βάκης. Το πρόγευμα αρχίζει από τις 8:30 π.μ. και θα προσφέρεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου. Το σεμινάριο θα αρχίσει στις 09:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 12:30 μ.μ. 

RELATED ARTICLES


Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι ο νέος γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου, γνωστός ως «GDPR» ο οποίος αφορά στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους και στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Ο Νέος Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ από 25/05/2018.

Νέα δικαιώματα, υποχρεώσεις και πρόσωπα εισάγονται με τον νέο Κανονισμό, όπως το πρόσωπο του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.).

Όλοι οι οργανισμοί διατηρούν αρχεία, συλλέγουν και επεξεργάζονται σωρεία προσωπικών δεδομένων και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να αφορούν σε πελάτες, εργαζομένους και άλλα τρίτα φυσικά εν ζωή πρόσωπα.

Οι πρόνοιες του Κανονισμού αυτού θα έχουν άμεση εφαρμογή από την πρώτη ημέρα που ο Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του η αρμόδια Αρχή μπορεί να επιβάλει μεταξύ άλλων και υψηλά διοικητικά πρόστιμα μέχρι €20 εκατομμύρια ή 4% του παγκόσμιου τζίρου του οργανισμού, αν αυτός δραστηριοποιείται σε διάφορες χώρες.

• Είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τις νέες προκλήσεις του Κανονισμού;

• Γνωρίζετε τις υποχρεώσεις σας; 

• Διαθέτετε την κατάλληλη υποδομή; 

• Έχετε υπόψη σας την υποχρέωση να διορίσετε Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.);

• Γνωρίζετε σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβείτε για να επιτύχετε τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό;

• Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσουμε τους οργανισμούς να προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα.

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν από νομικούς και εμπειρογνώμονες στον τομέα της ασφάλειας και της πληροφορικής, οι οποίοι θα παράσχουν πρακτικές και συγκεκριμένες συμβουλές ως προς το τι χρειάζεται να γίνει πριν και, εξίσου σημαντικό, μετά τις 25 Μαΐου 2018.

Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνική

Επικοινωνία: Αγάθη Κόνιζου, Τηλ. 22466611 / 22015467 / a.konizou@pyrgouvakis.com

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας