Έρευνα CIM: Στροφή κυπριακών επιχειρήσεων σε νέες αγορές

Αντώνης Αδάμου  13/09/2017 14:22
Έρευνα CIM: Στροφή κυπριακών επιχειρήσεων σε νέες αγορές

Έρευνα CIM: Στροφή κυπριακών επιχειρήσεων σε νέες αγορές

Αντώνης Αδάμου  13/09/2017 14:22

Σημαντική αύξηση των κυπριακών επιχειρήσεων οι οποίες εστιάζουν στην  προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους στο εξωτερικό ύψους 13% από το 2015 (6%) μέχρι το 2017 (19%), καταγράφει η δεύτερη παγκύπρια έρευνα Μάρκετινγκ από το Cyprus Institute of Marketing (CIM) και τον όμιλο Cypronetwork.

Η έρευνα καλύπτει τους κλάδους των υπηρεσιών, εμπορίου, βιομηχανίας και κατασκευών και το μέγεθος του δείγματος ήταν 400 επιχειρήσεις. Η συλλογή των στοιχείων έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου κατά το 2ο τρίμηνο του 2017. Η πρώτη αντίστοιχη έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2015.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του CIM Γιάγκος Χατζηγιάννης σημείωσε πως ο τομέας μάρκετινγκ στην Κύπρο έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια όμως είναι φανερό πως υπάρχουν ακόμη κενά ειδικά όσο αφορά την έλλειψη στρατηγικού πλάνου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Cypronetwork Χρίστος Μιχαηλίδης τόνισε πως δυστυχώς παρατηρείται ακόμη στις κυπριακές επιχειρήσεις μία σύγχυση για το τι σημαίνει μάρκετινγκ και τη διαφορά του με τις πωλήσεις και το branding.

Σημαντικός αριθμός εργαζομένων με γνώσεις μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μία στις τρεις επιχειρήσεις εργοδοτεί άτομα τα οποία χειρίζονται αποκλειστικά θέματα μάρκετινγκ ενώ τέσσερις στις δέκα καταγράφουν την ύπαρξη πτυχιούχων ή με επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό το 2017 αυξήθηκε σε 44% από 20% το 2015. 

Οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται πλέον τον ανταγωνισμό
Όσο αφορά τις δράσεις μάρκετινγκ στις οποίες προχωρούν οι εταιρείες ψηλά στην ατζέντα τους παραμένουν η διαφήμιση σε περιοδικά και εφημερίδες με 34% και η διαφήμιση σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ηλεκτρονικά μέσα με 28%. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι η σημαντική αύξηση στις δράσεις προβολής και προώθησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (36% το 2017 με 21% το 2015). Την ίδια ώρα έμφαση δίνεται στην οργανωμένη παρακολούθηση του ανταγωνισμού, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, από 3% το 2015 σε 27% το 2017.

Δεν επενδύουν στη διαφήμιση σε παραδοσιακά μέσα οι κυπριακές επιχειρήσεις
Σε σχέση με την κατανομή ενεργειών στην επιχείρηση, ιδιαίτερη εστίαση γίνεται στις ενέργειες προώθησης «Below the line» (43%), με την ηλεκτρονική διαφήμιση στα κοινωνικά δίκτυα και στις ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να συγκεντρώνουν ποσοστό 25% και 23% αντίστοιχα.

Κατανόηση αναγκαιότητας ενός ετήσιου πλάνου μάρκετινγκ
Η ύπαρξη σαφούς στρατηγικής Μάρκετινγκ με αυτόνομο προϋπολογισμό καταγράφεται από μια στις δύο περίπου επιχειρήσεις, ενώ έξι στις δέκα δηλώνουν παράλληλα την ύπαρξη συγκεκριμένου ετήσιου προγράμματος προώθησης. 

Η εμφάνιση του «πακέτου» στην κορυφή των προτεραιοτήτων
Οι εταιρείες επιδιώκουν στην πλειοψηφία τους πρωτίστως την βελτίωση της εξυπηρέτησης τους και ακολούθως τη βελτίωση του υφιστάμενου προϊόντος τους, την εισαγωγή νέων προϊόντων, και σε λιγότερο βαθμό τα θέματα packaging.

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας