Τάσεις στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και τον Εσωτερικό Έλεγχο

INBusinessNews  21/04/2016 09:53
Τάσεις στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και τον Εσωτερικό Έλεγχο

Τάσεις στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και τον Εσωτερικό Έλεγχο

INBusinessNews  21/04/2016 09:53

Στη Ευρώπη, ο κλάδος εσωτερικού ελέγχου έχει «φωνή» μέσω της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ινστιτούτων Εσωτερικού Ελέγχου (ECIIA). Ο ρόλος της αφορά την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, μέσω της προώθησης του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να γνωρίζουν και οι εσωτερικοί ελεγκτές που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο (και όχι μόνο) την ύπαρξη αυτής της Συνομοσπονδίας.

Ο Martin W. Stevens, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ECIIA, από τη Νορβηγία, θα βρίσκεται στην Κύπρο στα πλαίσια του «The Cyprus Internal Audit Forum 2016», που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου, στις 19 Μαΐου 2016, στο ξενοδοχείο Hilton Park, στη Λευκωσία. Το θέμα της παρουσίασής του είναι «Trends in European Governance and Internal Audit» και αφορά την επεξήγηση του ρόλου του ECIIA στην ανάπτυξη και προώθηση του επαγγέλματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κ. Stevens αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικά ζητήματα που αφορούν το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή και αποτελούν σημείο αναφοράς για αυτούς, όπως: το μοντέλο των «Τριών Γραμμών Άμυνας» (Three Lines of Defence Model), το integrated reporting, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ο εσωτερικός έλεγχος στον χρηματοοικονομικό τομέα, ο κίνδυνος (ρίσκο) και η προστασία δεδομένων και η ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών σε καθένα από αυτούς τους τομείς.

Αυτά και άλλα πολλά θα συζητηθούν στα πλαίσια του «The Cyprus Internal Audit Forum 2016» με θέμα: «Internal Audit: Adding Value and Governance». Στόχος του Φόρουμ είναι να αναδειχθεί η σημασία και ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου και της αξίας του ως πυλώνα της εταιρικής διακυβέρνησης και να αναλύσει τις πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις που προκύπτουν κατά την άσκηση του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή στην Κύπρο, την Ευρώπη και διεθνώς. Εκτός από τον κ. Stevens, στο Φόρουμ θα γίνουν παρουσιάσεις και από άλλους εκλεκτούς ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Το Cyprus Internal Audit Forum 2016 απευθύνεται σε:

•    Μέλη του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου, του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, καθώς και άλλων ευρωπαϊκών ινστιτούτων εσωτερικών ελεγκτών
•    Εσωτερικούς Ελεγκτές, Οικονομικούς Διευθυντές, Διευθύνοντες Συμβούλους, Προέδρους και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων κυπριακών επιχειρήσεων
•    Μέλη Επιτροπών Ελέγχου
•    Μέλη άλλων συναφών επαγγελματικών φορέων
•    Στελέχη Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου του δημόσιου & ιδιωτικού τομέα
•    Εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θεματολόγιο και τους ομιλητές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://www.imhbusiness.com/the-cyprus-internal-audit-forum-2016#pdf-programme

Για να δηλώσετε συμμετοχή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://www.imhbusiness.com/the-cyprus-internal-audit-forum-2016#register

Πληροφορίες
Οργάνωση: Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου. Συντονισμός: IMH.
Χορηγοί Επικοινωνίας: Περιοδικό IN Business, Περιοδικό Gold και Cablenet InBusinessNews Stand. Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφές και κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 22505555, φαξ: 22679820, ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας