Εκτός φόρου ακίνητα μέχρι 200χιλ.

INBusinessNews  02/07/2014 13:18
Εκτός φόρου ακίνητα μέχρι 200χιλ.

Εκτός φόρου ακίνητα μέχρι 200χιλ.

INBusinessNews  02/07/2014 13:18

Σε δραστική μείωση του φορολογικού συντελεστή στα ακίνητα και σε αύξηση του αφορολόγητου ποσού διατηρώντας τον εισπρακτικό στόχο στο ίδιο ακριβώς επίπεδο με το 2013 προχωρά η κυβέρνηση. Η εξέλιξη προκύπτει μετά την επικαιροποίηση του συνόλου της φορολογικής βάσης και την αποτίμηση της αξίας του συνόλου των περιουσιών με τιμές του 2013 ανέφερε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που προτείνει απαλλαγή από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, περιουσία αξίας μέχρι και 200 χιλιάδες ευρώ. Για όλες τις άλλες περιουσίες η αξία των οποίων ανέρχεται πέραν των 200 χιλιάδων ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 1 τοις χιλίοις.

«Με την προηγούμενη νομοθεσία, δηλαδή πέρυσι, 40% των ιδιοκτητών απαλλάσσονταν από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, ενώ φέτος θα υπάρξει απαλλαγή για το 54% των ιδιοκτητών, σχολίασε ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Στο ίδιο πνεύμα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Δήμων Νόμο, έτσι ώστε μετά την επικαιροποίηση του συνόλου της φορολογικής βάσης των ακινήτων και την αποτίμηση τους σε τιμές του 2013, να παρέχεται στους Δήμους η δυνατότητα διαμόρφωσης του ποσοστού φορολόγησης των δημοτικών τελών για ακίνητη περιουσία από το 1,5 τοις χιλίοις στο 0,22 τοις χιλίοις, ώστε τα ποσά φορολογίας να συνάδουν με τη γενική εκτίμηση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με τιμές του 2013.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο με το οποίο ουσιαστικά επιλύονται χρόνια υφιστάμενα προβλήματα διαχωρισμού και ανάπτυξης συνιδιόκτητων, αδιανέμητων και περίκλειστων οικιστικών ακινήτων. «Απλοποιούνται, επίσης, οι διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων για πολεοδομική αμνηστία και μειώνεται κατά 30% το κόστος του αντισταθμίσματος για τις αιτήσεις αυτές που πρέπει να καταβάλλουν οι αιτητές».

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας