Χάσικος: Δικαιότερη η φορολόγηση των ακινήτων

INBusinessNews  26/06/2014 15:49
Χάσικος: Δικαιότερη η φορολόγηση των ακινήτων

Χάσικος: Δικαιότερη η φορολόγηση των ακινήτων

INBusinessNews  26/06/2014 15:49

Με τη νέα γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1.1.2013, βάσει της οποίας θα γίνει η νέα φορολόγηση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, έχουν καταγραφεί και περιληφθεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 300.000 περίπου νέες περιπτώσεις, οπόταν η φορολογική βάση μεγαλώνει και αναμένεται ότι η φορολόγηση θα είναι δικαιότερη, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ανακοίνωση δίδει στη δημοσιότητα την πρόταση που κατέθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος, με τίτλο «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014», που αφορά στην επικαιροποίηση των τιμών των ακινήτων σε τιμές 1.1.2013

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η συνολική αξία της επικαιροποιημένης ακίνητης ιδιοκτησίας ανέρχεται στα 200 δισεκ. ευρώ περίπου, εξαιρουμένης της κρατικής ιδιοκτησίας.

Η επικαιροποίηση των τιμών των ακινήτων κρίθηκε αναγκαία, δεδομένου ότι η τελευταία γενική εκτίμηση έγινε την 1.1.1980. Υπενθυμίζεται πως Σχετικό Διάταγμα για τη νέα γενική εκτίμηση δημοσιεύθηκε περί το τέλος Νοεμβρίου, 2013, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (ανάλογη δημοσίευση έγινε στην Επίσημη Εφημερίδα των Βρετανικών Βάσεων).

Όπως σημειώνεται, με το νομοσχέδιο "επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του περί Ακίνητης   Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224 ώστε να λαμβάνει υπόψη τη γενική εκτίμηση ακινήτων σε τιμές 1.1.2013".

Πιο συγκεκριμένα, καθορίζεται η έννοια της αξίας γενικής εκτίμησης και διαφοροποιείται ο χρόνος εντός του οποίου δύναται να γίνει επανεκτίμηση από πέντε έτη σε ένα έτος. Με το νομοσχέδιο παρέχεται, επίσης, η ευχέρεια δημοσίευσης της «αξίας γενικής εκτίμησης» και σε ηλεκτρονική μορφή και αυξάνονται τα δικαιώματα για υποβολή ένστασης το ύψος των οποίων διαφοροποιείται για να καλύψει μέρος του διοικητικού κόστους το οποίο χρειάζεται για την εξέταση της ένστασης, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται πως το νομοσχέδιο προωθείται μέσα στα πλαίσια και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Μνημόνιο Συναντίληψης με την Τρόικα. Συγκεκριμένα, σημειώνεται, αφορά το Μέτρο 3.8 του Μνημονίου για τη διεξαγωγή γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1.1.2013 μέχρι τα μέσα του 2014, βάσει της οποίας θα γίνει η νέα φορολόγηση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.

"Με τη νέα γενική εκτίμηση έχουν καταγραφεί και περιληφθεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 300.000 περίπου νέες περιπτώσεις οπόταν η φορολογική βάση μεγαλώνει και αναμένεται ότι η φορολόγηση θα είναι δικαιότερη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η συνολική αξία της επικαιροποιημένης ακίνητης ιδιοκτησίας ανέρχεται στα 200 δισεκ. ευρώ περίπου, εξαιρουμένης της κρατικής ιδιοκτησίας", καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας