Αρχιτέκτονες: Έτοιμοι να συμβάλουν στο σχεδιασμό στις Βάσεις

INBusinessNews  24/01/2014 15:34
Αρχιτέκτονες: Έτοιμοι να συμβάλουν στο σχεδιασμό στις Βάσεις

Αρχιτέκτονες: Έτοιμοι να συμβάλουν στο σχεδιασμό στις Βάσεις

INBusinessNews  24/01/2014 15:34

 Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, με βάση τη τεχνογνωσία και την επιστημονική κατάρτιση των Μελών του σε θέματα σχεδιασμού και εκπόνησης μελετών, δηλώνει έτοιμος να ενισχύσει την προσπάθεια πολεοδομικού σχεδιασμού στις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων με την κατάθεση  συγκεκριμένων ιδεών και προτάσεων, οι οποίες, θα βοηθήσουν την όλη οργάνωση της διαδικασίας του σχεδιασμού.

"Ως παράδειγμα", αναφέρει σημερινή ανακοίνωση την οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος και τα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, "θα θέλαμε να αναφέρουμε την οργάνωση Αρχιτεκτονικών/ Πολεοδομικών Διαγωνισμών Ιδεών, που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση μεγάλης επιλογής καινοτόμων προτάσεων, με όραμα και στρατηγική για την καλύτερη δυνατή διαμόρφωση των υπό μελέτη περιοχών".

"Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου είναι στη διάθεση τόσο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και του Υπουργού Εσωτερικών", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αναφερόμενος στη Συμφωνία της κυπριακής Κυβέρνησης με την αντίστοιχη του Ηνωμένου Βασιλείου για την πολεοδομική ανάπτυξη μεγάλου μέρους του εδάφους της Κύπρου, που μέχρι τώρα ευρισκόταν κάτω υπό την κυριαρχία των Βάσεων, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων δηλώνει ότι, παρά τη δικαιολογημένη ευφορία που δημιουργείται σαν αποτέλεσμα της εν λόγω Συμφωνίας, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό, σε σχέση κυρίως με τους κατοίκους και ιδιοκτήτες γης των συγκεκριμένων περιοχών, δημιουργούνται και σοβαρές υποχρεώσεις εκ μέρους της πολιτείας για μιαν ολοκληρωμένη και σφαιρική μελέτη του μοντέλου ανάπτυξης της περιοχής".

"Οποιεσδήποτε βεβιασμένες αποφάσεις για καθορισμό πολεοδομικών ζωνών, με στόχο την έντονη οικοδόμηση της περιοχής στο άμεσο μέλλον, χωρίς να προηγηθούν οι απαιτούμενες επιστημονικές μελέτες, το μόνο που θα επιτύχουν", δηλώνουν οι Αρχιτέκτονες, "είναι την αναπαραγωγή ενός λανθασμένου μοντέλου ανάπτυξης, του οποίου τα αποτελέσματα βιώνουμε σήμερα τόσο σε επίπεδο οικονομικής κρίσης, όσο και σε επίπεδο καταστροφής του περιβάλλοντος".

"Πρέπει να γίνει αντιληπτό, ειδικά από τους κατοίκους και ιδιοκτήτες γης της περιοχής", συνεχίζει η ανακοίνωση, "ότι θα είναι προς το συμφέρον τους, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την εκπόνηση ολοκληρωμένων πολεοδομικών μελετών, εντάσσοντας στα σχέδια νέες πολιτικές και καινοτομίες που θα προσφέρουν ορθολογική και δημιουργική ανάπτυξη, εναρμονισμένη με το περιβάλλον, προσθέτοντας έτσι ουσιαστική και σε βάθος χρόνου αντικειμενική αξία στην περιοχή".

Όπως αναφέρουν οι Αρχιτέκτονες της Κύπρου, "ο ορθός πολεοδομικός σχεδιασμός (δίκτυο δημοσίων χώρων, δίκτυο πεζοδρομιών, ποδηλατοδρόμων, δίκτυο πρασίνου και άλλα) ανεβάζει το επίπεδο ζωής και την ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος και έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγιστοποιήσει της αξίας του χώρου, προς όφελος των ιδιοκτητών και του ευρύτερου Δημοσίου".

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας