Ημερίδα για "Ανάπτυξη Προσόντων και Δεξιοτήτων στις Κατασκευές

INBusinessNews  02/11/2012 11:54
Ημερίδα για "Ανάπτυξη Προσόντων και Δεξιοτήτων στις Κατασκευές

Ημερίδα για "Ανάπτυξη Προσόντων και Δεξιοτήτων στις Κατασκευές

INBusinessNews  02/11/2012 11:54

Πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2012 στη Δημοσιογραφική Εστία, η Ημερίδα με τίτλο «Ανάπτυξη Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων και Δεξιοτήτων στις Κατασκευές για επίτευξη των Εθνικών Στόχων για το 2020 (Κτίριο και Ενέργεια) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Build Up Skills».

To Πρόγραμμα Build Up Skills αποτελεί στρατηγική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» που αποσκοπεί στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων σε τεχνικά επαγγέλματα στις Κατασκευές καθώς και σε συναφείς τομείς που αφορούν την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε κτήρια.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος στην Κύπρο, έχει συσταθεί εθνική Κοινοπραξία, η οποία αποτελείται από το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου (ΙΕΚ), το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), τη Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ) και το Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ).

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν το έργο ENESKILLS (Build Up Skills Cyprus), η υφιστάμενη κατάσταση (Status Quo) και η μέχρι σήμερα υλοποίηση του έργου, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (σε αντιπαραβολή με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF)), το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ), τα κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και η ανάγκη αναβάθμισης των προσόντων και δεξιοτήτων του τεχνικού δυναμικού καθώς και τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη εθνικής πλατφόρμας προσόντων και οδικού χάρτη για το 2020.

Συμπερασματικά από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του έργου διαφάνηκε ότι οι στόχοι για την ενέργεια και τα κτήρια που έχουν τεθεί κρίνονται ως εφικτοί, με την προϋπόθεση όπως προωθηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις και δημιουργηθούν οι αναγκαίες δομές ελέγχου και πιστοποίησης. Διαπιστώνεται ότι παρά τις ελλείψεις και αδυναμίες που εντοπίστηκαν, εντούτοις υπάρχουν σημαντικά εχέγγυα ικανοποίησης των ποσοτικών και ποιοτικών αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή, τις δυνατότητες αλλά και την ευελιξία του Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Κύπρου. Το 2020 αποτελεί ορόσημο για την οικοδομική βιομηχανία, λόγω της απαίτησης για κατασκευή κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Η ορθή προσέγγιση δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από το να επιδιωχθεί μία ομαλή μετάβαση από τις υφιστάμενες πρακτικές κατασκευής κτηρίων σε πρακτικές που να οδηγούν σε κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας καθώς και η έκθεση «Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης», έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Κοινοπραξίας που έχει συσταθεί για την υλοποίηση του Προγράμματος στην Κύπρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.buildupskills.org.cy.

Στην Ημερίδα παρευρέθησαν εκπρόσωποι εμπλεκομένων Υπουργείων, Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Επιστημονικών, Εργοδοτικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων καθώς και Μελών της Κοινοπραξίας. Παρευρέθησαν επίσης Μελετητές / Σύμβουλοι, Επιχειρηματίες και φοιτητές.

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας