Αλλαγές στα τέλη εκχώρησης περιουσίας

INBusinessNews  15/10/2012 15:06
Αλλαγές στα τέλη εκχώρησης περιουσίας

Αλλαγές στα τέλη εκχώρησης περιουσίας

INBusinessNews  15/10/2012 15:06

 Νέα τέλη προβλέπει νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για υπηρεσίες που προσφέρονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το οποίο σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νικόλας Παπαδόπουλος είπε ότι «εξετάσαμε ένα νομοσχέδιο που έχει φέρει η εκτελεστική εξουσία και αφορά την επιβολή τελών σε περιπτώσεις όπου ο αγοραστής καταθέσει στο κτηματολόγιο συμφωνία με την οποία θα εκχωρεί τα δικαιώματα πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας».

«Μέχρι σήμερα οι συμφωνίες που κατατίθεντο στο κτηματολόγιο ήταν τα αγοραπωλητήρια γης. Με τη νέα τροποποίηση του νόμου -την οποία έχει ψηφίσει η Βουλή εδώ και ένα χρόνο και αφορά την ειδική εκτέλεση μεταβίβασης ακινήτου - πλέον ένας αγοραστής δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματα μιας συμφωνίας για την αγορά μιας ακίνητης περιουσίας σε ένα τρίτο πρόσωπο», πρόσθεσε.

«Και πλέον», συνέχισε, «δικαιούται να καταθέσει αυτή τη συμφωνία στο κτηματολόγιο και αυτή η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει και εξασφάλιση για την παροχή ενός δανείου».

Το κτηματολόγιο, είπε, «έχει καταθέσει εισήγηση για να επιβάλλει τέλη στην κατάθεση και καταχώρηση μιας τέτοιας συμφωνίας και σήμερα συζητήσαμε ακριβώς τη φιλοσοφία που θα πρέπει να διέπει την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος επιβάρυνσης τελών».

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «από τη μια έχουμε τη θέση του κτηματολογίου, η οποία στην ουσία επιζητεί την επιβολή μιας επιπρόσθετης φορολογίας της τάξης του 0,5% επί της αξίας του ακινήτου όταν θα καταχωρήσει κάποιος τη συμφωνία εκχώρησης και από την άλλη έχουμε τη θέση που λέει ότι δεν πρέπει αυτή την περίοδο να επιβάλλουμε επιπρόσθετες φορολογίες στην ακίνητη περιουσία, γιατί ακριβώς θα πρέπει να περιοριστούμε στο διοικητικό κόστος της υλοποίησης και της εφαρμογής αυτού του συστήματος».

Όπως είπε, «το επιχείρημα που προβάλλεται από πλευράς του κτηματολογίου είναι ότι με το νομοσχέδιο θα επιδιωχθεί να σταματήσει ή να περιοριστεί  η πρακτική των εκχωρήσεων».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι «το δικαίωμα εκχώρησης ήταν μέσα στις εισηγήσεις της κυβέρνησης όταν έφερε ενώπιον μας την τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορούσε την ειδική εκτέλεση. Σήμερα φαίνεται ότι έγιναν δεύτερες σκέψεις όσον αφορά τη διαδικασία εκχώρησης και το κτηματολόγιο, τουλάχιστον σήμερα, μας έχει ενημερώσει ότι αυτή η πρακτική θα πρέπει να περιοριστεί».

Από την άλλη, είπε, «μας λένε ότι χάνουν έσοδα όταν κάποιος μεταβιβάζει/εκχωρεί τα δικαιώματα του σε ό,τι αφορά μια συμφωνία πώλησης. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να γίνουν δύο μεταβάσεις γίνεται μόνο μία μεταβίβασης. Αυτό φυσικά ήταν γνωστό και όταν ψηφίζαμε το νόμο. Γι’ αυτό ψηφίσαμε το δικαίωμα της εκχώρησης επειδή γνωρίζαμε ότι μια φορά θα γίνει η μεταβίβαση και επί της μεταβίβασης θα πληρώνονταν μεταβιβαστικά τέλη».

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «αυτό που εισηγείται σήμερα το κτηματολόγιο στην ουσία είναι να επιβάλλονται μεταβιβαστικά τέλη πάνω σε μια ακίνητη περιουσία χωρίς να γίνεται μεταβίβαση. Ίσως να ήταν ορθότερο – και δεν έχουμε φυσικά καταλήξει σ’ αυτό – να υπολογιστεί το πραγματικό διοικητικό κόστος σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες ελέγχου καταχώρησης τέτοιων συμφωνιών, έτσι αυτό το διοικητικό κόστος να επιβάλλεται με τη μορφή ενός σταθερού τέλους και όχι με τη μορφή μιας φορολογίας επί του ποσοστού της αξίας της περιουσίας».

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «αυτή η διαδικασία παραπέμπει σε μια μορφή διπλής φορολογίας».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στόχος είναι η ρύθμιση της καταβολής τελών και δικαιωμάτων για υπηρεσίες που προσφέρονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας «και ως εκ τούτου προβλέπεται ότι θα επηρεάσει θετικά τα κρατικά έσοδα».

Το νομοσχέδιο προτείνει συγκεκριμένα επιβολή τέλους πενήντα ευρώ για κατάθεση συμβάσεως πώλησης ακινήτου, από 1,71 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Προτείνεται, επίσης, επιβολή τέλους 50 ευρώ σε περίπτωση εκχώρησης του ακινήτου από γονέα προς τέκνο ή από συγγενή προς συγγενή μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας, ή από σύζυγο προς σύζυγο.

Το νομοσχέδιο προτείνει ακόμη επιβολή τέλους 50 ευρώ σε περίπτωση εκχώρησης από ή εκ μέρους εταιρείας, της οποίας οι μέτοχοι είναι σύζυγοι ή και τέκνα αυτών, σε σύζυγο ή τέκνο τέτοιου μετόχου.

Προτείνεται, επίσης, επιβολή τέλους ύψους 0,5% επί του τιμήματος πώλησης που καθορίζεται στη σύμβαση πώλησης ή επί του ποσού για την εκχώρηση που καθορίζεται στη συμφωνία εκχώρησης, οποιοδήποτε από τα δύο αυτά ποσά είναι το μεγαλύτερο, με ελάχιστο τέλος 50 ευρώ και μέγιστο τέλος 3 χιλιάδες ευρώ.

Το νομοσχέδιο προτείνει, επίσης, επιβολή τέλους 200 ευρώ για κατάθεση σύμβασης εκχώρησης εξασφάλισης δυνάμει του περί Πώλησης Ακινήτων(Ειδική Εκτέλεση) Νόμου του 2011.

Τις πρόνοιες του νομοσχεδίου παρουσίασε ενώπιον των μελών της επιτροπής Οικονομικών ο κτηματολογικός λειτουργός Κλεάνθης Κλεάνθους, ο οποίος έκαμε μεταξύ άλλων λόγο περί της ύπαρξης παρακτηματολογίου, σημειώνοντας ότι η τροποποίηση της νομοθεσίας θα βάλει ένα τέλος σ’ αυτό το φαινόμενο και το κράτος θα πάψει να χάνει  εκατομμύρια ευρώ.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας