Φιλοκτηματική: Αυξημένες ζημιές το πρώτο μισό του 2022

InBusinessNews  29/09/2022 10:24
Φιλοκτηματική: Αυξημένες ζημιές το πρώτο μισό του 2022

Φιλοκτηματική: Αυξημένες ζημιές το πρώτο μισό του 2022

InBusinessNews  29/09/2022 10:24

Ζημιά ύψους €664.832, σε σύγκριση με ζημιά €156.199 το πρώτο εξάμηνο του 2021, σημείωσε την πρώτη εξαμηνία του 2022 η Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ. Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος μειώθηκε στις €117.788 σε σύγκριση με το 2021 που ανερχόταν στα €169.651.

Η αύξηση της ζημιάς οφείλεται κυρίως στο μερίδιο ζημιάς από τη συνδεδεμένη εταιρεία Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λτδ, κάτι που επηρέασε την καθαρή θέση του Συγκροτήματος με μείωση στα €8.488.114.  

Σύμφωνα με την Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ, στην κτηματαγορά παραμένουν οι σημαντικές προκλήσεις των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, ο νέος νόμος περί εκποιήσεων και η στρατηγική των τραπεζών για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που έρχονται στην κατοχή τους, καθώς και η επιβολή ΦΠΑ στην οικοπεδοποιίσιμη γη και κατασκευές.  

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας