Στο 96,2% το μετοχικό κεφάλαιο της PRODEA στην Aphrodite Springs

InBusinessNews  21/09/2022 10:15
Στο 96,2% το μετοχικό κεφάλαιο της PRODEA στην Aphrodite Springs

Στο 96,2% το μετοχικό κεφάλαιο της PRODEA στην Aphrodite Springs

InBusinessNews  21/09/2022 10:15

Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου στην Aphrodite Springs Public Ltd προχώρησε η PRODEA Real Estate Investment Company S.A., εξαγοράζοντας από την IREP2 MIDCO LIMITED 7.245 μετοχές που κατείχε στην Aphrodite Springs. 

Η πώληση των μετοχών από την IREP2 MIDCO έγινε στο πλαίσιο απόφασή της για αποεπένδυση στην εταιρεία Aphrodite Springs Public Ltd. 

Σημειώνεται ότι η Prodea κατείχε ήδη το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στην Aphrodite Springs Public, που αντιστοιχούσε στο 60% του κεφαλαίου, και με την εξαγορά του 36,2% το ποσοστό ανήλθε στο 96,2%.

Αυτούσια η ανακοίνωση εξαγοράς μετοχικού πακέτου της Aphrodite Springs Public Ltd:

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η εταιρεία IREP2 MIDCO LIMITED (“IREP2 MidCo”) αποφάσισε όπως προβεί σε αποεπένδυση στην εταιρεία Aphrodite Springs Public Ltd (“ASPL”).

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προέβη στη πώληση 7.245 μετοχών στην τιμή των €650 ανά μετοχή στην εταιρεία PRODEA Real Estate Investment Company S.A. (“Prodea”), συναλλαγή που ολοκληρώθηκε μέσω πράξης Over The Counter (“OTC”) την 30η Ιουνίου 2022.

Σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα:

  • Ο Πωλητής (IREP2 MidCo) στο πλαίσιο της επενδυτικής του στρατηγικής και της διαμόρφωσής της εξαιτίας της πανδημίας κορονοϊού (COVID-19) επιθυμούσε να αποχωρήσει άμεσα από τις δύο επενδύσεις του στην Κύπρο (Aphrodite Hills & Aphrodite Springs), και προέβη σε πώληση του 36,2% που κατείχε στις δύο εταιρείες. Λόγω της στρατηγικής απόφασης του Πωλητή για άμεση ρευστοποίηση της επένδυσης, η τελική τιμή πώλησης (€650) καθορίστηκε με σημαντική έκπτωση.
  • Σημειώνεται ότι ο Αγοραστής (Prodea) κατείχε ήδη το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών που αντιστοιχούσε στο 60% του κεφαλαίου και με την εξαγορά του 36,2% το ποσοστό ανήλθε στο 96,2% του μετοχικού κεφαλαίου της ASPL.    
  • Αναφορικά με αυτή τη συναλλαγή η Εταιρεία προχώρησε αρχικά με OTC, με στόχο να μην επηρεαστεί η αγοραία τιμή (market price) της μετοχής, δεδομένης της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης συναλλαγής. Σημειώνεται ότι ακολούθως, οι μετοχές μεταφέρθηκαν κάτω απο το όνομα της μερίδας της Prodea, με τη Τράπεζα Κύπρου να πραγματοποιεί τη συναλλαγή μέσω συλλογικού λογαριασμού (omnibus account).
  • Επισημαίνεται ότι όλοι οι μέτοχοι της ASPL είχαν πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τη συγκεκριμένη συναλλαγή και τους όρους όπως καθορίστηκαν, και είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους για ολοκλήρωση της διαδικασίας.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας