Ποιος είναι ο κολοσσός πίσω από την μαρίνα και το λιμάνι Λάρνακας

InBusinessNews  24/11/2021 15:42
Ποιος είναι ο κολοσσός πίσω από την μαρίνα και το λιμάνι Λάρνακας

Ποιος είναι ο κολοσσός πίσω από την μαρίνα και το λιμάνι Λάρνακας

InBusinessNews  24/11/2021 15:42

Την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Kition Ocean Holdings Limited από την Aroundtown SA, μέσω της Ribelio Limited, ανακοίνωσε η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Η Aroundtown SA, ως η τελική μητρική εταιρεία της Ribelio Limited, είναι εταιρεία που ασχολείται με επενδύσεις σε ποιοτικά ακίνητα, τα οποία παράγουν εισόδημα με δυνατότητες προστιθέμενης αξίας, σε κεντρικές τοποθεσίες ευρωπαϊκών πόλεων, κυρίως στη Γερμανία και την Ολλανδία. Η Aroundtown SA είναι μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εμπορικές εταιρείες ακινήτων στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, Ribelio Limited είναι μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού (special purpose vehicle company), που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Aroundtown Real Estate Limited, η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή η εταιρεία κατέχεται κατά 99,98% από την Aroundtown Limited, η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία με τη σειρά της ανήκει εξ ολοκλήρου στην Aroundtown SA, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο 0,02% κατέχεται απευθείας από την Aroundtown SA.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η Kition Ocean Holdings Limited, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Kition Ocean Holdings Limited είναι όχημα κοινοπραξίας, το οποίο συστάθηκε ως προϋπόθεση για τη σύναψη της Σύμβασης Παραχώρησης στην οποία είναι Ανάδοχος της Παραχώρησης, μέσω της οποίας έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, το αποκλειστικό δικαίωμα και την υποχρέωση να σχεδιάσει, να κατασκευάσει, να χρηματοδοτήσει, να λειτουργήσει, να συντηρήσει και αναλόγως, να επιστρέψει στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας το Λιμάνι και την Μαρίνα της Λάρνακας καθώς και την Περιοχή των Ακινήτων.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας