Στον πάγο η μεγάλη επένδυση της Ιεράς Μονής Κύκκου

InBusinessNews  11/05/2021 14:52
Στον πάγο η μεγάλη επένδυση της Ιεράς Μονής Κύκκου

Στον πάγο η μεγάλη επένδυση της Ιεράς Μονής Κύκκου

InBusinessNews  11/05/2021 14:52

Την υποβολή πλήρους Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) απαιτεί η Περιβαλλοντική Αρχή για τον διαχωρισμό, σε οκτώ μέρη, μεγάλου τεμαχίου της Ιεράς Μονής Κύκκου, στον Δήμο Έγκωμης.

Οι χρήσεις οι οποίες θα δημιουργηθούν από τον διαχωρισμό είναι για: οικιστική, εμπορική, γραφειακή και ξενοδοχειακή χρήση. Εντάσσεται σε πολεοδομική ζώνη Ειδική Περιοχή ΕΠ3 κατά 97% και δημόσιες και άλλες αστικές χρήσεις κατά 3%.

Το υφιστάμενο τεμάχιο με συνολικό εμβαδόν 331,450 τ.μ. , διαθέτει πρόσβαση μέσω εγγεγραμμένου δρόμου. Εντός του τεμαχίου, υφίστανται τέσσερεις βοηθητικοί χώροι και ένα εξωτερικό κτίριο, τα οποία αφορούν ένα φυτώριο, αποθήκη κρασιών, αποθήκη λιπασμάτων και το Κέντρο Υγείας Έγκωμης.

Επίσης μέρος του χώρου, χρησιμοποιείται για σκοπούς στάθμευσης στο νοτιοανατολικό τμήμα για εξυπηρέτηση ιδιωτικού πανεπιστημίου και στο βορειοδυτικό για εξυπηρέτηση γραφειακών αναγκών. Εντός του τεμαχίου, εντοπίζονται διάφορα μικρά καταλύματα, τα οποία βρίσκονται σε υποβαθμισμένη κατάσταση. Εκτός από τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Υγείας, τα υπόλοιπα θα κατεδαφιστούν. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το Μετόχι Ιεράς Μονής Κύκκου.

Η διάρκεια των εργασιών

Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αναμένεται να είναι περίπου 3 μήνες. Το τεμάχιο εφάπτεται βόρεια, με τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στα βόρεια, με τη λεωφόρο Αγίου Προκοπίου στα ανατολικά, με τη λεωφόρο Μακεδονίας στα νότια και με τις οδούς Ν. Κρανιδιώτη και Αβραμίδη στα δυτικά.

Σύμφωνα και με τον σχεδιασμό θα δημιουργηθούν προσβάσεις στο χώρο και από τους τέσσερεις δρόμους.

Η Περιβαλλοντική Αρχή απαιτεί την υποβολή πλήρους ΜΕΕΠ, για τους πιο κάτω λόγους:

  • Χαρακτηριστικά του έργου: Το έργο αφορά διαχωρισμό τεμαχίου σε οκτώ μέρη, μαζί με το χώρο πρασίνου, με αρ.879, Φ/Σχ. 21/53 Ε2, το οποίο εμπίπτει στο Δήμο Έγκωμης. Οι χρήσεις οι οποίες θα δημιουργηθούν από τον διαχωρισμό είναι: οικιστική, εμπορική, γραφειακή και ξενοδοχειακή χρήση. Εντάσσεται σε πολεοδομική ζώνη Ειδική Περιοχή ΕΠ3 κατά 97% και δημόσιες και άλλες αστικές χρήσεις κατά 3%. Ο διαχωρισμός οικοπέδων αποσκοπεί στην αλλαγή χρήσης γης στο σύνολο του τεμαχίου, από γεωργική σε οικιστική / τουριστική με όλα τα συνεπακόλουθα (σφράγιση γης, χρήση φυσικών πόρων, υποβάθμιση εδάφους και υδάτινων σωμάτων, παραγωγή αέριων ρύπων, μείωση της βιοποικιλότητας κλπ.). Οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε αυτή την περίπτωση δεν είναι μόνο για διαχωρισμό των οικοπέδων, αλλά για τις μέγιστες δυνητικές χρήσεις/αναπτύξεις που ενδέχεται να αναπτυχθούν μετά το διαχωρισμό.

Διαβάστε ακόμα: 

Ακονίζουν μαχαίρια οι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής

10+1 κενές θέσεις στο δημόσιο με απολαβές έως €84.120

  • Τοποθεσία του έργου: Το τεμάχιο εμπίπτει στο Δήμο Έγκωμης και εφάπτεται βόρεια, με τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στα βόρεια, με τη λεωφόρο Αγίου Προκοπίου στα ανατολικά, με τη λεωφόρο Μακεδονίας στα νότια και με τις οδούς Ν. Κρανιδιώτη και Αβραμίδη στα δυτικά. Σύμφωνα και με τον σχεδιασμό θα δημιουργηθούν προσβάσεις στο χώρο και από τους τέσσερεις δρόμους. Στα δυτικά επικρατεί οικιστική χρήση, στα βόρεια εντοπίζονται μεικτές αναπτύξεις, στα ανατολικά επικρατεί λειτουργία εκπαιδευτηρίων ενώ νότια υπάρχει οικιστική χρήση. Σε κοντινή απόσταση εντοπίζεται το Μετόχι Ιεράς Μονής Κύκκου. Η τοποθεσία του έργου, δηλαδή εντός του αστικού ιστού της πόλης, θα δημιουργήσει πρόσθετες πιέσεις όσον αφορά τη κατασκευή, αλλά περισσότερο τη λειτουργία του έργου. Για το σύνολο των αναπτύξεων θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα της διαχείρισης νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων, καθώς και πίεσης στο υφιστάμενο κυκλοφοριακό σύστημα καθώς και το σύστημα υδροδότησης / ενέργειας.
  • Τύπος και χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων: Ο διαχωρισμός οικοπέδων αναμένεται να προωθήσει αναπτύξεις πολύ μεγάλων διαστάσεων που θα επιφέρουν πλήρη αλλαγή της χρήσης γης η οποία υπάρχει στην παρούσα φάση. Μεγάλες εκτάσεις χώρων πρασίνου, πέραν των χιλίων δέντρων υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή, θα αντικατασταθούν από οικοδόμηση μεγάλων αναπτύξεων όπως οικιστικές, εμπορικές και γραφειακές χρήσεις και παράλληλα θα γίνει αποκοπή τεράστιου αριθμού δέντρων κυρίως ελιών και εσπεριδοειδών. Ο υφιστάμενος ελαιώνας πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο ελαιώνα της Δυτικής Λευκωσίας.

Όσον αφορά την κυκλοφοριακή επιβάρυνση από την εν λόγω ανάπτυξη, αν και εκπονήθηκε σχετική κυκλοφοριακή μελέτη, αναμένεται ότι το εύρος επίδρασης της κυκλοφορίας στους ενδιαφερόμενους κόμβους, να προσδιοριστεί όταν πραγματοποιηθούν ξεχωριστές μελέτες για κάθε χρήση που θα περιλαμβάνει το τεμάχιο. Ως εκ τούτου στην παρούσα φάση δεν μπορεί να προσδιοριστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση, γεγονός το οποίο προβληματίζει την Περιβαλλοντική Αρχή κατά πόσον οι επιπτώσεις τις οποίες θα προκαλέσει η τροχαία κίνηση, μπορούν να αντιμετωπιστούν με μέτρα απάμβλυνσης του κυκλοφοριακού φόρτου. Η κυκλοφοριακή επιβάρυνση θα συνοδεύεται από αυξημένα επίπεδα θορύβου και δυνητική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα.

Μία άλλη παράμετρος η οποία θα πρέπει να εξεταστεί εκτενέστερα σε πλήρη μελέτη, είναι το φαινόμενο της αστικής θερμονησίδας. Το γεγονός ότι θα κατασκευαστούν μεγάλες αναπτύξεις στο κέντρο της πόλης εντός αστικού περιβάλλοντος, συγκλίνει στο γεγονός ότι μελλοντικά θα αναπτύσσονται υψηλότερες θερμοκρασίες από τις υφιστάμενες με αποτέλεσμα την αλλοίωση του μικροκλίματος της περιοχής.

Τέλος στην περιοχή του διαχωρισμού υπάρχει ένα πολύπλοκο υδρογραφικό σύστημα το οποίο αποτελείται από εγγεγραμμένα κανάλια, σειρές λαγουμιών και μη εγγεγραμμένα υδατορέματα μεγάλης λεκάνης απορροής της τάξης των 1-2 km2.

Με βάση τα σχέδια του διαχωρισμού το υδρογραφικό δίκτυο φαίνεται να επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό. Σύμφωνα και με το αρμόδιο τμήμα παρακολούθηση των υδάτινων σωμάτων της περιοχής θα πρέπει πριν από τυχόν οποιαδήποτε αδειοδότηση του έργου, να προηγηθεί εκπόνηση πλήρους υδρολογικής/αντιπλημμυρικής μελέτης.

Περαιτέρω, στην ετοιμασία της προαναφερθείσας μελέτης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αναλυθούν όλα τα σημεία τα οποία αναφέρονται στο Πέμπτο Παράρτημα του Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο Ν.127(Ι)/2018 για ετοιμασία πλήρους μελέτης (ΜΕΕΠ) που θα αφορά όχι μόνο το διαχωρισμό τεμαχίων, αλλά και τις δυνητικές αναπτύξεις με βάση τις ισχύουσες πολεοδομικές ζώνες.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας